Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Ingen særskilte satsninger for pensjonister.

Forbundsleder Jan Davidsen mener regjeringen kaster vekk muligheten til å forbedre fattige eldres kår. (Foto: Johnny Syversen)

Forbundsleder Jan Davidsen mener regjeringen kaster vekk muligheten til å forbedre fattige eldres kår. (Foto: Johnny Syversen)

Regjeringen er blitt enig med SV om revidert nasjonalbudsjett. Enigheten innebærer ingen særskilte satsninger for pensjonister. Eldre er kun indirekte berørt.

Etter tre uker med forhandlinger er det oppnådd budsjettenighet mellom regjeringen og SV. Den inneholder ingen tiltak direkte målrettet mot eldre. Pensjonistene er kun tilgodesett som del av satsninger som også berører alle aldersgrupper, for eksempel prisjustering av sosialhjelp og forlengelse av midlertidig regelverk for bostøtte.

Svært skuffet

Den manglende satsningen mot eldre i revidert budsjett, kommer i tillegg til et trygdeoppgjør som verken hevet minstepensjonen eller kompenserte for et etterslep på 2 milliarder kroner

Pensjonistforbundet er derfor skuffet over budsjettenigheten.

– I dyrtiden vi er inne i, med sterk prisvekst på nødvendigheter som strøm, mat, bensin og økte renter, rammes de med lave pensjoner svært hardt. Derfor er vi svært skuffet over at regjeringen ikke prioriterer fattige eldre verken i revidert budsjett eller trygdeoppgjøret, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Kaster vekk muligheter

Trygdeoppgjøret er i skrivende stund ikke ferdigbehandlet i Stortinget, men behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen viser at regjeringspartiene opprettholder sitt tilbud og vil få flertall for dette. Dermed blir regjeringens kutt på to milliarder kroner til landets pensjonister stående, og minstepensjonen blir uforandret.

– Det er selvsagt positive forhold i budsjettenigheten også, for eksempel litt mer til sosialhjelp og bistand, samt reverseringen av forslaget om endret avkortning for uføre. Men regjeringen kaster i år vekk to muligheter til å forbedre fattige eldres kår. Disse burde vært tilgodesett i trygdeoppgjøret og i revidert budsjett, sier Davidsen. 

Trygdeoppgjøret behandles i Stortinget 16. juni.