Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skattemeldingen for 2020: Tips til deg som er pensjonist

Snart kommer skattemeldingen for 2020 – her kommer noen tips til deg som er pensjonist.

Fra i dag, 16. mars, og de neste tre ukene, vil norske skattebetalere motta skattemeldingen digitalt. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Fra i dag, 16. mars, og de neste tre ukene, vil norske skattebetalere motta skattemeldingen digitalt. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Skattemeldingen for 2020 legges ut digitalt mellom 16. mars og 7. april. Du vil motta en e-post eller SMS når din skattemelding er tilgjengelig. Utsendelsen på papir starter først 7. april. 

Skattemeldingen er en oversikt over det Skatteetaten «tror» du har tjent og eier i 2020. Her får du en foreløpig beregning av skatten for 2020, og hvor mye du får igjen på skatten eller eventuelt skylder i restskatt.

De fleste opplysninger er allerede ferdig utfylt i skattemeldingen. Men det kan være feil i skattemeldingen, eller fradrag som du har krav på som du må fylle inn selv.

Du bør derfor sjekke at opplysningene i skattemeldingen stemmer. 

Nylig blitt pensjonist?

  • Når du går fra å være lønnsmottaker til å bli alderspensjonist, er det viktig å endre skattekortet slik at det blir oppdatert med din nye inntekt som pensjonist. Hvis ikke vil du som regel bli trukket mer i skatt enn nødvendig.
  • Hvis du ble pensjonist i løpet av 2020 og ikke justerte skattekortet ditt, vil du antagelig få tilbake på skatten det som ble trukket for mye i fjor. Som fersk heltidspensjonist bør du justere skattekortet ditt for 2021 og endre dersom det fremdeles står at du skal motta lønnsinntekt. Du kan endre skattekortet ved å logge inn på Skatteetatens nettsider.
  • Dersom du fremdeles er i jobb, men har starter å ta ut alderspensjon, bør du huske å oppdatere skattekortet ditt med din nye samlede inntekt. 
  • Oppdater også skattekortet ditt dersom det skjer andre endringer som påvirker din fremtidige inntekt, som å ta ut hel eller delvis AFP, eller ved overgangen fra uførepensjon til alderspensjon. 
  • Når du blir pensjonist må du også passe på at enkelte fradrag du hadde som lønnsmottaker ikke lenger er oppført i skattekortet. Det kan være fradrag for fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver. Fradrag for fagforeningskontingent gjelder kun yrkesaktive lønnstakere. Pensjonister har ikke krav på fradrag for fagforeningskontingent, eller for kontingenten til Pensjonistforbundet. 

Har du krav på flere skattefradrag?

Det meste i skattemeldingen er ferdig utfylt, men enkelte fradrag må man selv opplyse om i skattemeldingen for å få fradrag. Lurer du på om det er noen utgifter du har hatt som kan gi fradrag i skatten? Skatteetaten har en fradragsveileder på sine nettsider som kan være nyttig for å se om det kan være fradrag som er relevante for deg. 

Trykk her for å prøve Skatteetatens fradragsveileder.

Langtidsopphold på institusjon 

Bor du eller din partner på sykehjem, blir betalingen for oppholdet beregnet ut fra den nettoinntekten du/ din partner har. 

Beregningen er foreløpig og kan bli justert når skatteoppgjøret for inntektsåret er klart.

En utfordring er at de fleste trekkes for mye i skatt gjennom året, slik at man får penger tilbake i forbindelse med skatteoppgjøret året etter. Da blir nettoinntekten høyere enn det som ble lagt til grunn for den opprinnelige egenbetalingen. Er det betalt for lite, får man en tilleggsregning fra kommunen – og i motsatt fall: Er det betalt for mye, får man en tilbakebetaling. 

Det kan være verdt å merke seg at dersom du selv eller din partner bor på institusjon og får tilbake en del penger på skatten, kan det altså bety at du senere får et tilleggskrav fra kommunen.