Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Ser fram til grundig gjennomgang av bostøtteordningen

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede bostøtten. - Det er en ordning som trenger grundig gjennomgang, sier Bostøttealliansens talsperson Harald Olimb Norman.

Bostøttealliansen ser fram til at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg skal ta en grundig gjennomgang av bostøtteordningen. 
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Bostøttealliansen ser fram til at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg skal ta en grundig gjennomgang av bostøtteordningen. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Denne artikkelen ble publisert 18. desember 2020.

16. desember møtte Norman kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for å legge frem Bostøttealliansens synspunkter på hva som er viktig å se nærmere på når ordningen skal gjennomgås.

- Vi håper utvalget vil komme frem til løsninger som gjør bostøtteordningen gjennomsiktig og lett å ta i bruk for de som trenger den, sa han. - Vi er opptatt av å synliggjøre gapene som har oppstått over tid mellom ordningens tak og satser og de inntektene og utgiftene som bostøttemottakerne faktisk har i det virkelige liv. ​​

Kommunalministeren presenterte ekspertgruppen og dens mandat under møtet. Ekspertgruppen, som skal legge frem sitt arbeid innen utgangen av februar 2022, skal ledes av professor i samfunnsøkonomi fra UiO, Nils Henrik von der Fehr. Han tok til orde for en åpen prosess med god kontakt med brukerorganisasjonene og andre interessenter i ordningen.

- Vi bidrar selvsagt med den kunnskapen vi har til ekspertgruppen, og først og fremst vil vi løfte frem de problemstillingene som utpekte seg i vår egen utredning som ble lagt frem tidligere i høst, sier Norman.

Med kyndig hjelp fra Menon Economics, har Bostøttealliansen kartlagt de største utfordringene med bostøtten, en kartlegging som har særskilt søkelys på effekter for brukerne.