Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Septembermøtet

.

Med Mikaelskorets konsert

Med Mikaelskorets konsert

Da klokka var slagen kunne leder Sigmund ønske oss bortimot tretti møteklare pensjonister velkommen til sesongens første Pensjonistmøte. Vi hadde benket oss i amfi - det er etterhvert blitt kotyme med - enten en underholdningsbit, eller et foredrg til å begynne med.

Idag var underholdningsbiten på oppvarmingsstadiet enda da klokka var 17, men Sigmund lot seg ikke vippe av pinnen for det! Etter en lang sommer hadde han mange saker han ville foredra for oss, så han startet opp med oss i gode stoler i amfi.

Robert og Sigmund skal på på ledermøte utpå flatbygden 25. og 26 i denne måneden, og Sigmund ønsker å bringe videre til oss referat fra flere interessante innlegg på ledermøtet. Og det er fint at vi "på gulvet" blit informert. Enten muntlig eller ved referat!

Sigmund refererte og til de vellykkede bussturene foreningen har deltatt i i sommer. Styret har i ettertid takket Hit og Dit for gode opplegg og god gjennomføring. Edvin har utførlig beskrevet turen til Flor og Fjære. Referatet kan åpnes ved å trykke på linken nederst på denne siden. Håper teknikken funker!

Pensjonistforeningen på Alvdal har tatt et initiativ til samarbeid mellom foreningene i nord-regionen, det blir spennende å se hva som skjer videre med den saken.

Vedrørende kontingent; hittil har kontingenten vært for kalenderåret, med rimelig og/eller fri kontingent fra innmelding til 1. nyttår. Slik er det ikke lenger, nå gjelder 1. innbetaling fra dato og et år framover.

Det er til styret innløpt tilbud om gratis foredrag med info om medisinering i forhold til alkoholbruk. Styret vurderer tilbudet fra AEF (?) ved Trond Hansen (?).

Leder Sigmund (og Terje) møtte opp til møte i Aktivitetshuset i regi av Frivilligsentralen v/Adam. Han er nå tilbake som leder, og har tatt initiativet til møtet mellom ledere av mange lag og foreninger i bygda. Første og gladeste nyheten var vel at fra 1. sept. er leie av lokaler i Aktivitetshuset gratis for lag og foreninger!

Eldredagen 2023 i Stor-Elvdal hang etter sigende i en veldig tynn tråd helt inntil forleden. Årsaken var , ifølge Sigmund : økonomien. Men så tok krefter i Mannskoret tak, og nå er det klart for Eldredag , iår lørdag 30. september, på Storstua som alltid, med mat og underholdning for kr. 150.- pr kuvert. Noen av Pensjonistforeningens medlemmer deltar - i år som tidligere - med bistand i arrangementet.

Så var det klart for konsert!

Vi har alltid forventninger til Mikaelskoret! Og i det første møtet i det nye "møteåret" var det nettopp Vivi og hennes glade sangere vi fikk besøk av. For referenten var det vakkert og fint gjennemført. Beklager at Karin nok kom bak dirigenten på bildet. Vi er så glad for at akkurat hun er med i koret fortsatt! ( Nå ser jeg at bildet og er sterkt beskåret!) Og at det fremdeles er et blandetkor om enn damene dominerer ! Leder takket behørig for framføringen, og ba om, og vi fikk ekstranummer !De er alltid velkommen hos oss! Fint var det og at flere fra koret ble med oss videre på møtet og maten.

Etter konserten inntok vi plassene våre omkring bordene, og leder Sigmund fortsatte møteprogrammet, som startet med Ord for dagen av Edvin. Han tok denne gang for seg Einar Skjæraasens fine dikt om Påsan og Vesla og Lykke og Unga Våre. Gode dikt vi elsker og aldri blir lei av. Sigmund var - som Trysling godt kjent med både Skjæraasen og de andre Trysil-lyrikerne som bodde og produserte omtrent på samme tid.

Kommunen har bedt om innspill til det nye eldrerådet. Vår representant Kirsten Myrbakken har sagt fra seg vervet. Takk til henne for godt utført virke, vi vet hun har stått på !

Nye representanter fra Pensjonistforeninger er Marit Myrberget og Tom Hagen. Takk og til de som går i verv, og lykke til med det.

Det skal bli ordning med musikk på møtene igjen, Knut Andreas og Anne Gerd skal alternere. Det gler vi oss til!

På oktobermøtet vårt kommer våre gamle kjenninger Myrbakken og Simonsenog i november er det foreløbig åpent og spennende! I januar får vi besøk av Mandskoret, og i februar er det Årsmøte!

Åresalg og tilhørende trekking gikk greit unna med lite blindgjengere.Jo fikk napp i sofaputa og Helene fikk napp i skjærfjøla - begge lokale kunsthandverk

Møtet avsluttet med Broderring og Vel hematt!