Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Septembermøtet

.

Mikaelkoret på besøk

Mikaelkoret på besøk

Vi visste at Mikaelkoret skulle gjeste oss denne kvelden, og så fram til konserten. Av gammel vane benket vi oss derfor i Amfi som vi pleier før kultur - sekvensen av møtet.

Mikaelkoret var ikke helt klar for oss, det gjensto noe finpuss, så Jo åpnet møtet fra sin vante plass, og ønsket oss velkommen til dagens møte, det første ordinære i nytt "møteår". Han sendte micken over til sekretær Sigmund, som foredro referater som vanlig.

Referat fra siste møte i vår, og i korte trekk fra sommerens utflukter, Solliaturen 14. juni og turen til Gudbrands gard den 24. august Begge vellykkede og minnerike turer til våre relativt nære områder, og vel verdt besøk av oss.

Sigmund refererte og fra mellemliggende styremøte(r), og der fikk vi igjen et blikk inn bak "kulissene". Stor-Elvdal Pensjonistforening er jo 50 år i år, og vi skal feire oss sjøl måvite. Jo røpet fra planene at det blir jubileumsmøte i Storstua tirsdag 15. november fra kl. 1700. Det blir innbudte gjester middags-buffet, konsert av Stor-Elvdal Musikklag, resyme fra disse 50 åra som har gått, og festivitas.

Videre i referatene; det er lederseminar i Trysil i høst, hvor Sigmund og Randi deltar for vår forening. I den pågående vervekampanje er det kåret vinner, beste forening greide å øke medlems-tallet med mer enn hundre prosent. Vi ligger nok sørgelig bak, men det er ikke forsent å øke medlemstallet , ta med en venn eller to på neste møte!

Det er også i år, 1. oktober, Eldredagen, som feires lokalt med middag på Storstua kl 1200. Leder i Eldrerådet, Egil Rønning, han har tlf.nr. 951 13 437, ønsker påmelding innen torsdag 22. sept. Påmelding kan og skje til Kirsten Myrbakken som og er i Eldrerådet. Kirsten har tlf.nr. 917 76 831. Vår forening er også i år spurt om hjelp til arrangementet, og det er "i boks".

Så var det tid for konsert! Mikaelkoret - vi hadde besøk av 12 glade sangere under ledelse av dyktige Vigdis Johansen. Både konsert og allsang - Kirsten hadde med hefter med kjente og kjære sanger, så de som ønsket det kunne delta i sangen sammen med koret. Veldig bra. Og koret høstet velfortjent applaus. Og Sigmund takket pent og berømmet framførengene. Og koret ble bedt på kveldsmat, hvilket de takket ja til. Og vi fikk stor omsetning på både smørbrødene og den etterfølgende åresalg!

Under bespisningen dukket og kultur"minister" Janne opp. Hun kom for å orientere oss om de kommunale kontorer som jo er i endring. Janne delte ut skjemaer til alle, med oppfordring til å fylle ut og levere , gjerne på Eldredagen, eller via foreningens styre. I skjemaene kan vi ytre ønsker og be om ytterligere opplysninger om kommunens gjøren og laden. Skjema kan være anonymt eller ikke, men ønsker opplyst om alder og kjønn på den som spør.

Det ble og fra styrebordet spurt om forsamlingen kanskje ønsker et vanlig møte i desember istedenfor julebord. Vi får jo den jubileumsmiddagen i november! Og det ble vedtatt der og da.

Sigmund refererte skriv fra LHL, jentene der arrangerer også iår tur til Charlottenberg, med adgang for enhver til å delta. Årets tur går 20.okt kl 08.30. fra Meieritorget .Påmelding innen 14. okt. til Ragnhild 95790429 eller Eli -Oddveig 90136173. Pris 300 for medl. 450 for andre. Ekskl. mat og drikke.

Og så hadde både Sigmund og Jo noen morosamme stubber!

Tradisjonellt åresalg med tilhørende trekking; gevinster skiftet eier, og disse fikk napp i gjengangerne. Arnbjørg S. i vottene, Randi H. i trebollen og Thor L. i skapet.

Så laget vi Broderring og sang og ønsket alle vel hjem etter et godt møte.