Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seniorsenteret i Kongsvinger.

Året 2022 vil bli et spesielt år for seniorer i Kongsvinger kommune.

Schlussers veg 10 ,2211 Kongsvinger

Schlussers veg 10 ,2211 Kongsvinger

I rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2022 - 2025 og som vil bli behandlet i kommunestyret 9. desember er følgende tekst forankret :

"Seniorsenteret hadde som mål å åpne tidlig høsten 2021. Det har vært noen byggtekniske utfordringer knyttet til vedtatte lokaler for seniorsenteret som har medført forsinkelser på oppstarten. Senteret blir en sentral plass for for aktiv deltagelse i lokalsamfunnet og frivilligheten ."

Det er også budsjettert med midler til bl.a. husleie i hele perioden 2022 - 2025.Seniorsenteret er nå forankret som et nytt tiltak i avdelingen for Helse og Mestring.

Som tidligere nevnt er seniorsenteret registrert som eget selskap og bankkonto er også nå ordnet. Leder for interimstyret Hans Reum sammen med Reidar Tangen har også søkt ulike institusjoner om midler til drift av senteret. Det arbeides også med hvilke aktiviteter seniorsenteret skal ha i oppstartsfasen.

Vi kommer med flere opplysninger når vi vet tidspunktet for åpning av seniorsenteret.