Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seniornett - Noe for oss i Kvaløya og omegn pensjonistforening?

Seniornett er en frivillig organisasjon som arbeider for å øke den digitale kompetansen til oss seniorer, Formålet er å gi støtte og opplæring og være et faglig og sosialt nettverk for medlemmer som trenger hjelp i "datahverdagen".

Som medlem i lokalforeningen til Seniornett nyter du godt av bl.a. følgende fordeler:

  • Tilbud om kurs og veiledning (bl.a. tilgang på gratis opplæringsmateriell).
  • Gratis datahjelp enten hos lokalforeningen eller direkte på telefon.
  • Medlemsblad og elektronisk nyhetsbrev med lærerike artikler.

Medlemskontingenten er 370 kr i året. Dere melder dere inn via nettsiden www.seniornett.no/ lokalforeninger eller ved å ringe til tlf. 22429626.

Lokalforeningen vår er Seniornett Tromsø. De har egen facebookside. Den finner du her: https://www.facebook.com/Seniornett.Tromsoe/