Seniormesse den 27. oktober 2022

En viktig og godt besøkt messe!

Siggerud pensjonistforenings stand representert ved styremedlem Bjørnar Iversen.

Siggerud pensjonistforenings stand representert ved styremedlem Bjørnar Iversen.

Siggerud pensjonistforening har deltatt på kommunens seniormesse på Langhuset.

Seniormessa ble arrangert den 27. oktober 2022 av Nordre Follo kommune på Langhuset. Det var 36 stands, der vi fikk informasjon om tekniske hjelpemidler, frivillighet, kommunetjenester, trening og mye mer. Siggerud pensjonistforening var representert med to styremedlemmer: Bjørnar Iversen og Knut Erling Semb.

Ordføreren Hanne Opdan åpnet messa klokka 1100 med å understreke viktigheten av samarbeide mellom kommunen og alle frivillige. Seniorkontakten Torgunn Lippestad Dahl ønsket alle velkommen og håpet alle fikk nyttige råd og informasjon.

Vi fra Siggerud pensjonistforening, hadde egen stand der vi presenterte foreningen og delte ut et skriv om våre aktiviteter samt rekvisitter fra Pensjonistforbundet.

Ordfører og Hanne Opdan og kommunens seniorkontakt Torgunn
 Lippestad Dahl ønsker velkommen.

Ordfører og Hanne Opdan og kommunens seniorkontakt Torgunn Lippestad Dahl ønsker velkommen.

Bjørnar Iversen fra Siggerud pensjonistforening.

Bjørnar Iversen fra Siggerud pensjonistforening.

Dagen frem til klokka 1500 var ellers fylt med foredrag og mange besøkende. En vellykket messe for oss seniorer!

Fra kommunen kunne en få tips og informasjon om:

·    Brann og politi

·    Fysio- og ergoterapitjenestene

·    Friskliv, trenings- og aktivitetstilbud

·    Bibliotek og seniornett

·    Frivillighet og ulike intresseorganisasjoner

·    Tekniske hjelpemidler

Siggerud pensjonistforening

Knut E. Semb