Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

SELVTESTING - INFO/OPPLÆRING PÅ PENSJONISTEN

I formiddag hadde Pensjonisten besøk av smittevernlegen og leder av teststasjonen i Kaisvingen. Temaet var info om smittesituasjonen i Sør-Varanger, opplæring i bruk av selvtesting og utdeling av hjemmetestsutstyr. Vel 25 stykker deltok. Alle testet negativt! Hvis du tester positivt, må du oppsøke teststasjonen i Kaisvingen for testing! Kommunen delte ut hjemmestester til de fremmøtte samt at vi fikk et lite "depot" for utdeling til våre medlemmer. Karstein og jeg vil hjelpe til med opplæring i brukt av testen. Ikke vær redd for å spørre! Takk til Drude og Andrei!

Utsnitt av de fremmøtte. Foto: Andrei/SVK

Utsnitt av de fremmøtte. Foto: Andrei/SVK