Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seier i Vervekampanjen

ELNESVÅGEN PENSJONISTFORENING gikk av med seieren i Pensjonistforbundets vervekampanje – foreningen med %-vis største økning i medlemstallet. Vi fikk en vekst på hele 1440 prosent, ved å gå fra 5 til 87 medlemmer.

Fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer skriver blant annet:

«De startet foreningen i 2020 midt i den vanskelige koronatiden, med bare styret som medlemmer til å begynne med da alt var nedstengt og det ikke var mulig med noen aktivitet.

Så snart det åpnet litt opp på høsten 2021 hadde de et åpent møte, og etter det raste det på med medlemmer som ville være med. All ære til Elnesvågen pensjonistforening for jobben de har gjort for å verve flere medlemmer.»

Pensjonistforbundet sentralt skriver:

«I forbindelse med Pensjonistforbundets 70 års jubileum i 2021, satte vi optimistisk i gang med en vervekonkurranse i mai, som skulle vare ut året. Men pandemien var ikke over, snarere tvert imot. Vervearbeidet måtte dermed legges på is, og vi besluttet derfor å videreføre konkurransen ut mars 2022.

Men pandemien har satt oss tilbake. Dermed ga ikke dette tiltaket så mange nye medlemmer som vi hadde sett for oss. Til sammen vervet lokalforeningene i overkant av 6000 nye medlemmer. Noen foreninger har klart å være aktive i de periodene samfunnet har vært åpent, mens for svært mange har det vært vanskelig å komme i gang, både med verving og andre aktiviteter. Det har vi full forståelse for. Og vi håper dermed det også er forståelse for at vi ikke kan premiere dette på den måten vi hadde tenkt, med en utenlandstur for 50 personer til to foreninger.

Men – det betyr ikke at vi ikke skal belønne de to foreningene som hadde best resultat!

Vinnerne er:

·      Den foreningen som klarte å verve flest medlemmer var Drammen pensjonistforening i Viken med 97 nye medlemmer.

·      Den foreningen som hadde den prosentvis største økningen var Elnesvågen pensjonistforening i Møre og Romsdal, som fikk til en vekst på hele 1440 prosent, ved å gå fra 5 til 87 medlemmer.

Vi har gleden av å gi hver av de to foreningene kr. 100 000,-, som skal brukes på en aktivitet for medlemmene.»

Spørsmålet om bruken av premien vil bli tatt opp på første medlemsmøtet etter turen til Nordøyvegen. Til orientering så er vi pr i dag 96 medlemmer.