Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Seier for Pensjonistforbundet

Stortinget har vedtatt NAV-ombud.

Ett av Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2021 var nettopp et NAV-ombud.  Det har Stortinget nå vedtatt. 
(Illustrasjonsfoto: Anders Rasch)

Ett av Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2021 var nettopp et NAV-ombud. Det har Stortinget nå vedtatt. (Illustrasjonsfoto: Anders Rasch)

Denne innstillingen fra kontroll og konstitusjonskomiteen ble enstemmig vedtatt på Stortinget kl. 15.21 i går, 18. mai:

«Stortinget ber regjeringen om snarest mulig å opprette et eget, selvstendig NAV-ombud og avklare en mulig samlokalisering med et av de andre ombudene for å dra nytte av felles faglige og administrative ressurser.»

Veien videre

Det er selvsagt fortsatt et stykke vei å gå før ombudet blir en realitet. Det kan fort ta halvannet år før ombudet er i virksomhet, fordi det kan måtte lages forslag til lov og mandat og forskrift, og alt dette skal også på høring og senere vedtas.

Pensjonistforbundet må fremover følge med og uttale oss ved alle korsveier, slik at ombudet blir slik vi helst ønsker det.

En seier

Det viktigste akkurat nå, er at vi kan innkassere en seier. Et av våre krav til statsbudsjettet for 2021 (skrevet høsten 2019) var nettopp et NAV-ombud. 

Det skal riktignok sies at vi ikke var alene om å mene dette, og det er foreslått i ulike former av flere partier på Stortinget. Saken fikk jo ekstra aktualitet og drivkraft gjennom «NAV-skandalen» høsten 2019, der trygdemottakere hadde blitt fengslet på galt grunnlag.