Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sangstund på Kvaløysletta sykehjem

Sandnessund menighet - i samarbeid med sykehjemmet - arrangerer sangstund hver siste tirsdag i hver måned.

Nå er endelig et nytt tilbud for oss pensjonister på plass. Sandnessund menighet - i samarbeid med sykehjemmet - arrangerer sangstund hver siste tirsdag i hver måned. Første sangstund er tirsdag 29. august kl. 12:30 på sykehjemmet. Velkommen skal dere være.