Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sammenkomst i Lyngdal

Kurs i møte Lyngdal 19.10.23

Deltakerne fra Marnardal pensjonistforening, fv Alf Magnus Nilsen, Fredrik Skjæggestad og Tor Harald Bue. I tillegg sitter Solveig Nordkvist fra Songdalen pensjonistforening i midten.

Deltakerne fra Marnardal pensjonistforening, fv Alf Magnus Nilsen, Fredrik Skjæggestad og Tor Harald Bue. I tillegg sitter Solveig Nordkvist fra Songdalen pensjonistforening i midten.

På kurset på Rosfjord strandhotell ble deltakerne delt opp i kassererkurs for kassererne og digitalt kurs for resten av deltakerne. Etter en god lunsj (stekt lange) var det fellessamling med Rune Ramsli, som tok de viktigste sakene i Pensjonistforbundet.

Det var stort engasjement under fellessamlinga, for da ble ulike problemstillinger tatt opp. Og det viser hvor viktig det er med slike møter, for det er utrolig kjekt å treffe folk fra andre lokale pensjonistforeninger.