Sammen på tur 20.08.2022

"Sammen på tur" er et av frivillighetsårets signalarrangement.

Start på tur ved Svendsengården.

Start på tur ved Svendsengården.

Det gikk et tog av mennesker gjennom Sørumsand lørdag 20.august. Hvorfor? Det var Sørumsand Sanitetsforening og Sørumsand Pensjonistforening som arrangerte tur med guide. Turen var et signalarrangement i forbindelse med Frivillighetens år2022. Det ble støttet av stiftelsen Dam og Gjensidigestiftelsen. De ønsket med dette å få mennesker med på turer og aktiviteter i nærmiljøet. De to overnevnte foreningene søkte og fikk tildelt midler til turen.

Etter kort tid fikk vi et positivt svar og sendte ut invitasjoner. Midlene vi fikk gjorde at vi kunne ta med femti deltakere.

Dagen opprant og vi møtte på Sørumsand stasjon. Der ventet vår lokale guide, Morten Svendsen, på oss. Han fortalte om sin familie og deres innflytelse på utviklingen av stedet, i hovedsak Svendsengården og stasjonsområdet. Vi vandret ned til sundstedet ved Glommas bredd hvor vi fikk historien om fløtermiljøet og hvordan sambandet var mellom Sørumsand og sørumsida før vi fikk de to broene over elva. Vi vandret langs elva til Kuskerudnebben, forbi evja og opp til Ungdomsskolen. Hele veien fikk vi historikk og private opplevelser. Veien gikk videre forbi Festiviteten til Tertitten. Morten Svendsen fortalte levende om stedet og utviklingen. Han har stor lokal kunnskap og var en inspirerende guide.

Turen ble avsluttet på Misjonshuset der deltakerne ble traktert med smørbrød, kaffe og kringle levert fra Bruvollen Øst Catering. Maten smakte fortreffelig! Under kaffen ble vi orientert om Tertittens historie av en av de ansatte. Til slutt orienterte Torfinn Mørkved, som har arbeidet på Sørumsand Verksted i mange år, om arbeidsplassens historie, utvikling og avviklingen som nå dessverre er en realitet.

De som var med på arrangementet takket for en flott tur og opplevelse i nærmiljøet.