"Sammen på tur"

Pensjonistforeningen på historisk vandring i Sørumsand fra slutten av 1800-tallet med guide Morten Svendsen

                 1: Sørumsand stasjon - 2: Sorenskrivergården - 3: Fløting og fergeleie - 4: Kuskerudnebben Bad
                 5: Bingsfoss ungdomsskole - 6: Tertitten - 7: Sørumsand Verksted - 8: Misjonshuset

1: Sørumsand stasjon - 2: Sorenskrivergården - 3: Fløting og fergeleie - 4: Kuskerudnebben Bad 5: Bingsfoss ungdomsskole - 6: Tertitten - 7: Sørumsand Verksted - 8: Misjonshuset

 1. Sørumsand stasjon ble anlagt i 1892 som stoppested, og ble oppgradert til stasjon i 1903. Stasjonen het først Sørumsanden.
 2. Sorenskrivergården stod ferdig i 1925. Sørumsand ble i 1913 valgt som lokalisering for Nes, Sørum, Aurskog, Blaker og Høland under navnet Nes sorenskriveri.
 3. De første skriftelige opplysningene om lensene er fra 1648, men det er sannsynlig at det startet på 1500-tallet, kanskje så tidlig som 1300. I området var det også ett sundsted som bandt Sørumsand sammen med "Sørum-sida"
 4. Kuskerudnebben ble ferdig ca 1950, og er ett av de første friluftsbad i Norge.
 5. Bingsfoss ungdomsskole stod ferdig i 1965, og ombygd flere ganger, sist i 2007.
 6. Tertitten ble åpnet i 1896, da med stasjon på Bingsfoss. I 1903 ble den forlenget inn til Sørumsand stasjon. Den ble nedlagt i 1960. Første veterantog hadde sin første avgang i 1966, og banen ble forlenget til Sørumsand sentrum i 1987.
 7. Sørumsand Verksted ble etablert i 1903. I 2023 blir bedriften nedlagt/flyttet til Tranby, utenfor Drammen. 120 års historie på Sørumsand blir da, historie.
 8. Sørumsand Misjonshus ble bygget på nåværende tomt i 1933, mens nåværende bygg stod ferdig i 1998.