Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Samling for teknologiambassadørene i Vestland

Velferdsteknologi er kommet for å bli. Pensjonistforbundet satser på utdanning og oppfølging av såkalte teknologiambassadører som skal påvirke utviklingen av teknologien i kommunene, være en brukerstemme og fortelle på møter hva brukeren har rett på å få tilrettelagt.

04. oktober ble det en samling for teknologiambassadører i Vestland fylkeskommune.
Det var et spennende program med erfaringsutveksling og omvisning på Senter for omsorgsforskning.

Pensjonistforbundet er interessert i å at flere medlemmer engasjerer seg i dette frivillige arbeidet.
Hvis du bor i Voss, Bjørnafjorden eller Askøy kommune ta gjerne kontakt med prosjektlederen Unni Olim Norman på e-post 
 unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no

04. oktober ble det en samling for teknologiambassadører i Vestland fylkeskommune. Det var et spennende program med erfaringsutveksling og omvisning på Senter for omsorgsforskning. Pensjonistforbundet er interessert i å at flere medlemmer engasjerer seg i dette frivillige arbeidet. Hvis du bor i Voss, Bjørnafjorden eller Askøy kommune ta gjerne kontakt med prosjektlederen Unni Olim Norman på e-post unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no