Samling for teknologiambassadørene i Vestland

Velferdsteknologi er kommet for å bli. Pensjonistforbundet satser på utdanning og oppfølging av såkalte teknologiambassadører som skal påvirke utviklingen av teknologien i kommunene, være en brukerstemme og fortelle på møter hva brukeren har rett på å få tilrettelagt.

04. oktober ble det en samling for teknologiambassadører i Vestland fylkeskommune.
Det var et spennende program med erfaringsutveksling og omvisning på Senter for omsorgsforskning.

Pensjonistforbundet er interessert i å at flere medlemmer engasjerer seg i dette frivillige arbeidet.
Hvis du bor i Voss, Bjørnafjorden eller Askøy kommune ta gjerne kontakt med prosjektlederen Unni Olim Norman på e-post 
 unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no

04. oktober ble det en samling for teknologiambassadører i Vestland fylkeskommune. Det var et spennende program med erfaringsutveksling og omvisning på Senter for omsorgsforskning. Pensjonistforbundet er interessert i å at flere medlemmer engasjerer seg i dette frivillige arbeidet. Hvis du bor i Voss, Bjørnafjorden eller Askøy kommune ta gjerne kontakt med prosjektlederen Unni Olim Norman på e-post unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no