Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Samiske voksne med hørselstap

HLF medlem Anne Grethe Balto og audiopedagog Tone Nordsletta innledet om temaet hørselshemninger på medlemsmøtet til Karasjok pensjonistforening.

Engasjerte møtedeltakere

Engasjerte møtedeltakere

Audiografen anbefaler alle til å ta hørselstest, dette for å se på om man har bruk for høreapparat. Når dere får høreapparat, er det nødvendig å justere den med jevne mellomrom. Viktig å bli vant til å bruke hjelpemiddelet, og bli vant til lydene. De som snakker til hørselshemmede må prate direkte mot ansiktet. Bruk av ekstern mikrofon kan være et bra hjelpemiddel. På markedet finnes samtale forsterkere og varslings utstyr for de hørselshemmede. Etter NAVs regelverk er det mulighet å få nytt høreapparat etter 6 år. 

Audiopedagogens oppgave er blant annet å veilede i bruk av høreapparater.

Demens og hørsel - dårlig hørsel kan medføre at folk blir hurtigere dement. Det er vanskelig for allerede demente å bli vant til å bruke høreapparater.

Foreleserne informerte om hvor man får tak i høreapparat, og om støtteordninger som finnes.

Ta kontakt med veiledningstjenesten, dersom du mener du har nedsatt hørsel, var oppfordringen fra foreleserne.

Audiopedagogen i aksjon

Audiopedagogen i aksjon