Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Samarbeidsutvalget Lillestrøm - en suksess

I Lillestrøm kommune har Pensjonistforbundet Akershus åtte lokalforeninger. Samarbeidsutvalget ble opprettet 2021 som et pilotprosjekt, og skal tydeliggjøre, styrke og synliggjøre Pensjonistforbundets eldrepolitikk på lokalt nivå, og legge til rette for at medlemmer og andre som er opptatt av eldrepolitiske aktiviteter eller diskusjoner kan møtes. Samarbeidsutvalget i Lillestrøm består av lokalforeningene Fet, Frogner, Lillestrøm, 1990, Skedsmo, Skjetten, Sørumsand og Strømmen PF

Styreleder i Pensjonistforbundet Akershus, Sigmund Kristoffersen, smiler godt - og det er det god grunn til!   Foto: John Granly

Styreleder i Pensjonistforbundet Akershus, Sigmund Kristoffersen, smiler godt - og det er det god grunn til! Foto: John Granly

Samarbeidsutvalget er et rådgivende utvalg som tar opp de sakene som lokalforeningene eller samarbeidsutvalget selv mener det er aktuelt å ta opp. Leder i utvalget, Kari Firveld fra Frogner PF, har sammen med resten av Samarbeidsutvalget, oppnådd sine ambisjoner om Alliansebygging opp mot både kommunen og Eldrerådet.

Det er nylig gjennomført et møte hvor Kari Firveld og Anny Lunde fra Fet PF møtte på vegne av Samarbeidsutvalget. Åtte representanter fra Lillestrøm kommune, avdeling Helse og mestring med direktør Bjørg Torill Madsen i spissen, samt eldrerådets leder Bente Torgersen, har uttrykt entusiasme for samarbeidsutvalgets arbeid. Det er også avtalt nye møter!

Pilotprosjektet er nylig evaluert og utvalgets veileder fra Pensjonistforbundet, Inger-Marie Stokker berømmer innsatsen!

Inger-Marie Stokker   Foto: Pensjonistforbundet

Inger-Marie Stokker Foto: Pensjonistforbundet