Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Samarbeidsutvalg på plass!

Pensjonistforbundet satte i gang noen piloter, som skulle se på muligheten for å etablere et Samarbeidsutvalg. En av pilotene var Orkland kommune, der det er seks pensjonistforeninger. Etter tre møter med foreningene ble avtalen signert. Det var enighet i gruppen om å etablere et Samarbeidsutvalg, som kan bidra til bedre informasjonsflyt mellom lokallagene og kommunene eller eldrerådet. Utvalget vil sikre at alle foreningene får informasjon om det som skjer og kan være med å påvirke. Deltakerne ønsket også å komme sammen for å søke om midler til et større arrangement. Det vil også kunne fungere som et tiltak for å verve. Bak ser vi fylkesleder Kjell Gylland og prosjektets medlemmer Bjørn Egeli og Inger Marie Stokker - begge fra sentralstyret. Fra venstre: Trond Berbu (representerte både Øvre Orkdal PF og Orkdal PF på dette møtet), Harley Gausen (Orkdal PF), Johan Arne Selven og Magnar Tøndel (Agdenes PF), Jan Erik Mjøen og Rolf Inge Furuhaug (Løkken PF), Torstein Larsen (Orkanger PF). Meldal måtte melde forfall til dette møtet.