Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Samarbeidsutvalg i Nordre Follo

Samarbeidsutvalget i Nordre Follo består av Ski, Oppegård og Kolbotn pensjonistforening

Fra venstre ser vi leder i Ski pensjonistforening Reidun Viland, leder i Kolbotn Pensjonistforening Anne-Grethe Eriksen (leder i utvalget), leder i Oppegård Pensjonistforening Kari Myhre og medlem i samarbeidsutvalget Dag Johanson. Foto: Privat

Fra venstre ser vi leder i Ski pensjonistforening Reidun Viland, leder i Kolbotn Pensjonistforening Anne-Grethe Eriksen (leder i utvalget), leder i Oppegård Pensjonistforening Kari Myhre og medlem i samarbeidsutvalget Dag Johanson. Foto: Privat

Møtet laget to uttalelser:

  • Krav om Trygghetssykepleiere og fastlegeordningen.

Uttalelsene blir sendt til eldrerådet og alle politiske partier i Nordre Follo. Dette for å få Trygghetssykepleiere med i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023. 

Det var et godt og viktig møte hvor vi også tok opp noen organisasjonssaker og verving. Veldig fint å være i lag og bli bedre kjent. Vi er også til støtte og hjelp for hverandre. 

Eldredagen begynner også å bli klar og dagen er et samarbeid mellom kommunen, eldrerådet og Samarbeidsutvalget. Dagen feires på Ski, i Oppegård og på Kolbot