Samarbeid mellom pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen.

39 styremedlemmer fra 11 pensjonistforeninger i Vesterålen og Lødingen møttes for å drøfte samarbeid i regionen.

Styrelederne i pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen. Foto: Bjørn Pettersen

Styrelederne i pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen. Foto: Bjørn Pettersen

8 mai, i strålende solskinn, møttes vi i Øksnes rådhus til dette fellesmøte.

Leder av Øksnes pensjonistforening, Staale Meløy, ønsket deltakerne velkommen og innledet med viktigheten av å stå samlet for å være et talerør for pensjonistene.

4-mannsensemblet «Gutan» ledet an i Pensjonistenes velkomst-sang.

Ordfører John Danielsen ønsket også velkommen til Øksnes og redegjorde litt om aktiviteten i kommunen. Det var også hilsen og blomster fra Pensjonistforbundet Nordland v/Anne Karine Innbjør.

Paul Daljord og Knut Hartviksen, som begge sitter i styret for Helse Nord, redegjorde om den pågående sykehusutredningen i Helse Nord. Vi fikk en god orientering om hva som rører seg og hvilke utfordringer vi står ovenfor. Her er det viktig at Pensjonistforbundet legger inn engasjement og tyngde i debatten.

Steinar Hansen, Alsvåg tok for seg temaet «Søknadsskriving og prosjektmidler». Her fikk deltakerne et godt innblikk i hvilke muligheter som finnes for å søke om midler fra de ulike ordninger.

Staale Meløy, Øksnes pensjonistforening, tok opp pensjonistenes rolle i kommunene og påvirkning gjennom Eldrerådene.

Her må foreningene være aktive for å få innflytelse bl.a. i kommunestyrene. I flere av kommunene har Eldrerådene møte- og talerett.

Det ble også drøftet et nærmere samarbeid mellom foreningene. Noen av forslagene var f.eks.:

Felles foredragsholdere og musikktilbud på møtene

Samordning og utveksling av program til møtene

Handlingsplaner

Felles nettportal for foreningene i regionen

Bjørn Pettersen Eidsfjord pensjonistforening, innledet om «Markedsføring og verving» Det er viktig å være godt synlig i lokalsamfunnet og ha møter/aktiviteter som engasjerer medlemmene. Det er også viktig å bruke web-siden aktivt og gjerne ha egne brosjyrer som deles ut til medlemmer og potensielle medlemmer. Lokalavisene tar gjerne mot leserinnlegg og pressemeldinger fra foreningene, og dette bør benyttes i større grad enn nå.

Trond Ståle Mathisen, Øksnes pensjonistforening innledet om «Velferdsteknologi og digitale utfordringer» Han gikk gjennom de forskjellige mulighetene vi har for hjelpemidler i hverdagen. Han pekte også på at mange eldre har digitale utfordringer som må løses.

Møteleder Staale Meløy takket for godt oppmøte og aktiv deltakelse, gode diskusjoner og innspill i møtet. Takk til musikkgruppa som ledet oss i sangen og takk til Myre kirkegårdforening for god servering og takk til Øksnes kommune for god tilrettelegging.

Takk til Staale Meløy for ryddig og god møteledelse.

Møtedeltakerne. Foto: Bjørn Pettersen

Møtedeltakerne. Foto: Bjørn Pettersen

Under kan du se noen av bildene som ble tatt under møtet.

Hele referatet fra møtet skrevet av leder for Sør- Andøy pensjonistforening, John Helmersen, kan du lese nederst på siden.