Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Samarbeid mellom pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen.

39 styremedlemmer fra 11 pensjonistforeninger i Vesterålen og Lødingen møttes for å drøfte samarbeid i regionen.

Styrelederne i pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen. Foto: Bjørn Pettersen

Styrelederne i pensjonistforeningene i Vesterålen og Lødingen. Foto: Bjørn Pettersen

8 mai, i strålende solskinn, møttes vi i Øksnes rådhus til dette fellesmøte.

Leder av Øksnes pensjonistforening, Staale Meløy, ønsket deltakerne velkommen og innledet med viktigheten av å stå samlet for å være et talerør for pensjonistene.

4-mannsensemblet «Gutan» ledet an i Pensjonistenes velkomst-sang.

Ordfører John Danielsen ønsket også velkommen til Øksnes og redegjorde litt om aktiviteten i kommunen. Det var også hilsen og blomster fra Pensjonistforbundet Nordland v/Anne Karine Innbjør.

Paul Daljord og Knut Hartviksen, som begge sitter i styret for Helse Nord, redegjorde om den pågående sykehusutredningen i Helse Nord. Vi fikk en god orientering om hva som rører seg og hvilke utfordringer vi står ovenfor. Her er det viktig at Pensjonistforbundet legger inn engasjement og tyngde i debatten.

Steinar Hansen, Alsvåg tok for seg temaet «Søknadsskriving og prosjektmidler». Her fikk deltakerne et godt innblikk i hvilke muligheter som finnes for å søke om midler fra de ulike ordninger.

Staale Meløy, Øksnes pensjonistforening, tok opp pensjonistenes rolle i kommunene og påvirkning gjennom Eldrerådene.

Her må foreningene være aktive for å få innflytelse bl.a. i kommunestyrene. I flere av kommunene har Eldrerådene møte- og talerett.

Det ble også drøftet et nærmere samarbeid mellom foreningene. Noen av forslagene var f.eks.:

Felles foredragsholdere og musikktilbud på møtene

Samordning og utveksling av program til møtene

Handlingsplaner

Felles nettportal for foreningene i regionen

Bjørn Pettersen Eidsfjord pensjonistforening, innledet om «Markedsføring og verving» Det er viktig å være godt synlig i lokalsamfunnet og ha møter/aktiviteter som engasjerer medlemmene. Det er også viktig å bruke web-siden aktivt og gjerne ha egne brosjyrer som deles ut til medlemmer og potensielle medlemmer. Lokalavisene tar gjerne mot leserinnlegg og pressemeldinger fra foreningene, og dette bør benyttes i større grad enn nå.

Trond Ståle Mathisen, Øksnes pensjonistforening innledet om «Velferdsteknologi og digitale utfordringer» Han gikk gjennom de forskjellige mulighetene vi har for hjelpemidler i hverdagen. Han pekte også på at mange eldre har digitale utfordringer som må løses.

Møteleder Staale Meløy takket for godt oppmøte og aktiv deltakelse, gode diskusjoner og innspill i møtet. Takk til musikkgruppa som ledet oss i sangen og takk til Myre kirkegårdforening for god servering og takk til Øksnes kommune for god tilrettelegging.

Takk til Staale Meløy for ryddig og god møteledelse.

Møtedeltakerne. Foto: Bjørn Pettersen

Møtedeltakerne. Foto: Bjørn Pettersen

Under kan du se noen av bildene som ble tatt under møtet.

Hele referatet fra møtet skrevet av leder for Sør- Andøy pensjonistforening, John Helmersen, kan du lese nederst på siden.