Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Saksdokumenter til Årsmøte 2024 i pensjonistforeninga

Vedlagt finner dere saksdokumentene til årsmøte 2024 i Kvaløya og omegn pensjonistforening. Møtet avvikles på Kvaløysletta sykehjem torsdag 25. januar kl. 19:00.