Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Søknadsbasert tannhelseordning

Mulighet til å søke om støtte til tannlege for innbyggere i Stavanger kommune.

Utvalg for helse og velferd har vedtatt å innføre en søknadsbasert tannhelseordning med tilhørende inntektsgrenser. De som bor i Stavanger kan søke om støtte til tannlegebehandling etter kriteriene i ordningen.

Kommunale retningslinjer og søknadsskjema for ordningen finner du ved å gå inn på denne linken: https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/slknadsbasert-tannhelseordning/

Søknadsfrist er 30. september 2023, eller til de 23.4 millioner kronene i ordningen er gitt i støtte eller tilsagn til søkerne.