Søknad om midler fra Statsforvalteren

Søknad om støtte til tiltak for ensomme eldre i eget hjem eller omsorgsbolig

Søkbare midler til ensomme,sårbare eldre i eget hjem eller omsorgsbolig,medlemmer og ikke -medlemmer,first 20.mars 2021 til PF Telemark
Nye midler  2021  kan man søke på direkte til Statsforvalteren,her er fristen 31.3.2021
https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/tilskudd/2021/03/tiltak-for-a-motverke-einsemd-og-fremme-aktivitet-hos-eldre/

Søkbare midler til ensomme,sårbare eldre i eget hjem eller omsorgsbolig,medlemmer og ikke -medlemmer,first 20.mars 2021 til PF Telemark Nye midler 2021 kan man søke på direkte til Statsforvalteren,her er fristen 31.3.2021 https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/tilskudd/2021/03/tiltak-for-a-motverke-einsemd-og-fremme-aktivitet-hos-eldre/

Vedlegg

Nye midler som det kan søkes om direkte til Statsforvalteren,frist 31.3.2021

soknadsskjema-2021---aktivitetstilskot-heimebuande-og-omsorgsbustadar.docx