Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Søknad om midler fra Statsforvalteren

Søknad om støtte til tiltak for ensomme eldre i eget hjem eller omsorgsbolig

Søkbare midler til ensomme,sårbare eldre i eget hjem eller omsorgsbolig,medlemmer og ikke -medlemmer,first 20.mars 2021 Mulighet for å søke hele året

Vedlegg

Søknadsskjema for midler til ensomme eldre

Søknadsskjema som kan fylles ut på datamaskin.docx