Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Søk om bostøtte nå

50.000 flere kan få bostøtte på grunn av høye strømpriser. Nå er søknadsfristen utvidet til 1. april.

Den økte bostøtten kan komme minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter til gode. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Den økte bostøtten kan komme minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter til gode. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Regjeringen og SV er enige om at bostøtten skal utvides på grunn av de høye strømprisene, slik at rundt 50.000 flere kan få bostøtte. Dette kommer minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter til gode.

Utvidelsen er midlertidig, og gjelder for utbetalingene i januar, februar og mars neste år. 

Opprinnelig var søknadsfristene for de tre første månedene i 2022 satt til 31. desember (2021), 25. januar og 25. februar - altså måneden før utbetaling.

Nå åpner regjeringen for at de som ikke søkte om bostøtte i desember, likevel kan søke og få søknaden behandlet i ettertid. 

– Det var ganske kort tid fra reglene ble endret før jul, til søknadsfristen om bostøtte for desember gikk ut ved nyttår. Derfor er det god grunn til å ta imot søknader i etterkant, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ifølge Regjeringen.no.

Må søke innen 1. april

Oppfordringen fra Margrethe Gaassand, bolig- og tilgjengelighetspolitisk rådgiver i Pensjonistforbundet, er klinkende klar:

– Her er det ingen tid å miste! Hvis du tror at du kan ha rett til bostøtte, så søk nå, selv om du har fått avslag før. Om du trenger hjelp til søknaden, er det lurt å kaste seg rundt med en eneste gang.

De som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt for å få en ekstrautbetaling disse månedene.

Kan tjene mer og likevel motta støtte

Utvidelsen betyr at man kan ha noe høyere inntekt og formue enn det som normalt gjelder for bostøtte. De nye mottakerne vil i gjennomsnitt få utbetalt rundt 1100 kroner i måneden.

Inntektsgrensen for enslige blir for eksempel høyere enn minsteytelsen i uføretrygden, slik at mange enslige uføre får rett til bostøtte i vinter. Det samme gjelder andre grupper med lave inntekter, for eksempel en del minstepensjonister.

Et par eksempler fra Husbanken: 

  • En enslig ung ufør får økt grensen for månedsinntekt med 2100 kroner. 
  • En barnefamilie med fire barn i Oslo får økt inntektsgrensen med 9400 kr per måned.

Ekstrautbetaling på grunn av strømprisene

Med det vanlige regelverket kan boligformue være til hinder for at en del med lave inntekter kan få bostøtte. For de tre utbetalingene som er omfattet av avtalen fjernes reglene knyttet til formue, slik at også denne gruppen kan få støtte.

Både nye og eksisterende mottakere vil i tillegg kunne få en ekstrautbetaling på minst 1500 kroner i måneden på grunn av de høye strømprisene. Mellom 130.000 og 140.000 husstander kan få økt bostøtte i disse månedene.

Søk hos Husbanken nå

Lurer du på om du har rett til bostøtte? 

Det kan du sjekke her på Husbankens nettsider.

Der kan du også søke elektronisk.

Hvis du har problemer med å søke elektronisk må du henvende deg til kommunen der du bor.

- Mange kommuner har redusert kapasitet fremover på grunn av korona og ferieavvikling, så vi oppfordrer alle til å søke så raskt som mulig, sier Hanne Krogh Lyng Sundbø, avdelingsdirektør for bostøtte i Husbanken.