Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

«Søgnesaken»

Ikke til å unngå, blir det oppsplitting eller fortsetter vi som før?

Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen utdypet «Politikkens utfordringer»

Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen utdypet «Politikkens utfordringer»

Igjen var bordene på Seniorsenteret pyntet òg ca 80 seniorer, tre nye medlemmer, så frem til kveldens underholdning. Asbjørn Arntsen og Birte Myrstad laget god underholdning, som vanlig. De er populære og Søgne seniorer er glad i dem, de fremførte gode, gamle «svisker»

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus kåserte om politikken utfordringer. - Nå blir det folkeavstemning, det skal skje på nyåret. Han forklarer at det blir også mulig å stemme pr brev i tillegg til digitalt. Blir det flertall for storkommune fortsetter vi som før, og blir det oppløsing av kommunene tar ting lengder tid. - Hva som vil veie tyngst i en folkeavstemming er ikke godt å si. Publikum kom med spørsmål angående stemmingen, og det kom flere kommentarer fra seniorene. Udjus avrundet kåseriet med andre politiske saker.

SP er så heldige å ha «årer» av tre som  er 
laget av seniorer som holder til på huset.

SP er så heldige å ha «årer» av tre som er laget av seniorer som holder til på huset.

Har jeg det rette nummeret?

Har jeg det rette nummeret?

Det er fult rundt bordene, det er fint 
å samles på Søgne Seniorsenter.

Det er fult rundt bordene, det er fint å samles på Søgne Seniorsenter.