Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sæterdagene er fulltegnet

Interessen for våre sæterdager på Braskerudsætra har vært svært god

Oddny har hatt gleden av å ta imot påmeldinger til vårt arrangement 30. juni og 6. juli. Begge dager er nå fulltegnet. 50 personer på hver dag får kåseri om sæterdrift, rømmegrøt, spekemat og kaffe med noe å biteti. Alt gratis i tillegg til opplegg med skyss for de som trenger det.

Det er bare å glede seg over oppslutningen og med godt håp om at vi får godvær.