Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Rolig årsmøte i en aktiv forening

Karasjok pensjonistforening holdt et ordinært årsmøte 19. februar 2024 i Samfunnshuskafeen med 35 deltakere. Til behandling forelå vanlige årsmøtesaker.

Det smakte med god mat etter en lang møtedag

Det smakte med god mat etter en lang møtedag

Det var frisk debatt om de fleste sakene, årsberetningen, regnskapet for 2023, arbeidsplan og budsjett for 2024 ble enstemmig godkjent. 

Foreningen kan se tilbake på et aktivt år i foreningen, det vitner om stor interesse for å delta i de tiltakene som styret iverksetter. Økt aktivitet har gitt et positivt resultat på foreningens økonomi

Styremedlem Anna Kirsten Østby hadde frasagt seg gjenvalg etter en styreperiode på 8 år. Inn kom Asta Balto, foreningen ser fram til å benytte seg av den samfunnskompetansen som Asta innehar. Årsmøtet vedtok å legge ned gavekomiteen og å overføre komiteens arbeidsoppgaver til styret. Kari Balto har vært et viktig medlem i gavekomiteen, og styret takker henne for innsatsen i komiteen.

Marit (til venstre), Vigdis og Marit Anne slapper av med en kaffekopp

Marit (til venstre), Vigdis og Marit Anne slapper av med en kaffekopp

Det ble en heftig debatt om endring av navnet pensjonistforeningen til pensjonistforbund. Landsmøtet i Pensjonistforbundet vedtok i 2023, at lokale pensjonistforeninger skal bruke benevnelsen Pensjonistforbund. Årsmøtet vil ha en nærmere utredning fra styret om skrivemåten på stedsnavnet Karasjok - Kárásjohka.

 Etter årsmøtet var medlemmene invitert til middag på spisestedet Biepmu.

Berit, Karen Alette og Anders

Berit, Karen Alette og Anders

Brita og Arne ser ut til å være fornøyde.

Brita og Arne ser ut til å være fornøyde.