Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Rikholdig program under Nesseby pensjonistforenings besøk i Karasjok

Karasjok pensjonistforening hadde i to dager besøk av pensjonistene fra Nesseby. Det var satt opp et tett program som ga mye tilbake til de som deltok. En busslast på 18 personer ble tatt imot av medlemmene i Karasjok pensjonistforening på De samiske samlinger.

Første post på programmet var guiding på museet av Gunnar Grønnvoll. Vi fikk blant høre om tilbakeføring av en tromme, som var blitt beslaglagt av øvrigheten og ført ut av landet på midten av 1600-tallet, og som ble tilbakeført til oppbevaring på museet for 1 år siden.

Første post på programmet var guiding på museet av Gunnar Grønnvoll. Vi fikk blant høre om tilbakeføring av en tromme, som var blitt beslaglagt av øvrigheten og ført ut av landet på midten av 1600-tallet, og som ble tilbakeført til oppbevaring på museet for 1 år siden.

Museumstyrer Jelena Porsanger fortalte om kulturarvprosjektet. Bakgrunnen for å presentere prosjektet for pensjonistforeningene er at man i prosjektet ønsker innspill/råd/kunnskap fra pensjonistene i forhold til museumsgjenstander. Porsanger viste tredimensjonale bilder av bruksgjenstander fra det arktiske området. 

Karasjok pensjonistene hadde ordnet med kaker, og museet stod for kaffeservering. Om kvelden hadde vi felles middag på hotellet, og praten gikk livlig rundt bordene.


Jelena orienterer om museumsprosjektet

Jelena orienterer om museumsprosjektet

Sametinget er godt utstyrt med headsett og mikrofoner

Sametinget er godt utstyrt med headsett og mikrofoner

Dagen etter var det omvisning i sametingsbygget. Guiden fortalte om bakgrunnen for opprettelsen av Sametinget, om tingets organisering og oppgaver, kunstverkene i bygget ble behørig studert. Sametinget inviterte deretter til middag i kantina. 

Sametingets eldreråds leder Julie Eira fortalte om rådets virksomhet. Organet tar opp saker som berører samiske eldre, og rådet utgjør en viktig funksjon i å ivareta temaer som omhandler eldres situasjon over hele landet.

Samiske eldre som får demens, har en tendens til å miste det sist tilegnede språket, det vil si det norske språket, og de blir enspråklig samisktalende. Det kan oppstå utfordringer dersom personen har bosatt seg langt utenfor sitt opprinnelige hjemsted, og mister sitt daglige språk. Kontakten med pårørende og pleiepersonell kan bli betraktelig redusert, dersom ett av språkene forsvinner. 

For begge foreningene var det nyttig å møtes for å drøfte saker av felles interesse, og vi fikk utvekslet ideer og tips i driften av pensjonistforeningene. Det ble avtalt å gjennomføre en gjenvisitt til Nesseby ved en senere anledning.

Deltakerne i ivrig diskusjon

Deltakerne i ivrig diskusjon