Resymé fra medlemsmøte i Hvittingfoss Pensjonistforening 5. oktober 2022

Resymé fra medlemsmøte i Hvittingfoss Pensjonistforening 5. oktober 2022

M&Y har gode wienerbrød og god kaffe

M&Y har gode wienerbrød og god kaffe

Vedlagt følger et resymé fra medlemsmøte i Hvittingfoss Pensjonistforening 5. oktober 2022. Det vedlegges bilde fra møtet, av personvernhensyn er dette avklart med medlemmene i møtet.

Medlemsmøtet ble av holdt på M&Y . 47 medlemmer deltok på møtet. Pensjonistforeningen har totalt 75 medlemmer, så en kan konkludere med at deltakelsen var svært stor.

Leder ønsket velkommen

Vi sang: Jeg snører min sekk

Orientering fra leder:

  • Tilbud om kurs i data, nettbrett/smart-telefon. Forbundet dekker utgifter til lokale og bevertning. Mer detaljer kommer på neste medlemsmøte 2.november.
  • Refererte til at bankenes organisasjon Finans Norge på initiativ Eldreombudet har laget en bransjenorm, hvor hovedmålet er at Ikke-digitale ikke skal bli diskriminert på noe område i samfunnet.
  • Julebord 7. desember. Ved håndsopprekking viste 34 medlemmer interesse for dette. Saken om julebord tas opp i neste medlemsmøte 2.november.

Tema i møtet:

  • Magne Tidemansen viste lysbilder og fortalte om Torbjørn Saga's liv og virke som skogsarbeider, sjømann, oppvaskhjelp og forfatter. Gunn Britt Hansen leste fra flere bøker og romaner av Torbjørn Saga. Begge fikk overrakt blomster etterpå.

  • Vi sang: Godt humør
  • Det ble servert kaffe, rundstykker og wienerbrød.
  • Vi sang: Vennesang En himmel full av stjerner, Litt mere frihet, En eldre pensjonists hverdag

Hvittingfoss pensjonistforening fikk totalt inn kr 6810 i inntekter, det vil si kr 4000 i inngangspenger og kr 2810 fra loddsalg. Alle lodder ble solgt ut.

Jeg er veldig glad og rørt over engasjementet og deltakelsen til alle medlemmene i Hvittingfoss pensjonistforening.

En stor TAKK til hver og en av dere, og ønske om gode høstdager.

Med hilsen

Lis Berit Nerli

Leder Hvittingfoss pensjonistforening