Regionsamlinger i Pensjonistforbundet Hordaland

Nå er regionsamlingene for lokalforeninger tilsluttet Pensjonistforbundet Hordaland i gang. I dag har lagene i Nordhordland samlet seg i Knarvik.

Regionsamlingene tilrettelegger for faglig påfyll og erfaringsutveksling der alle styremedlemmer i lokalforeningene er invitert til.

Gjennom hele oktober gjennomføres det totalt 8 møter slik at gruppene ikke blir for store til å få i gang livlige diskusjoner.

I år står det generelt styrearbeid og innstilling av valgkomiteer på program. Samlingene ledes av styrelederen i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy, og en erfaren foredragsholder fra forbundet sentralt. Målet er å inspirere til å prøve ut nye samarbeidsmodeller og medlemsaktiviteter. Vi blir jo aldri for gammel til å prøve noe nytt :-)