Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionsamlinger i Pensjonistforbundet Hordaland

Nå er regionsamlingene for lokalforeninger tilsluttet Pensjonistforbundet Hordaland i gang. I dag har lagene i Nordhordland samlet seg i Knarvik.

Regionsamlingene tilrettelegger for faglig påfyll og erfaringsutveksling der alle styremedlemmer i lokalforeningene er invitert til.

Gjennom hele oktober gjennomføres det totalt 8 møter slik at gruppene ikke blir for store til å få i gang livlige diskusjoner.

I år står det generelt styrearbeid og innstilling av valgkomiteer på program. Samlingene ledes av styrelederen i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy, og en erfaren foredragsholder fra forbundet sentralt. Målet er å inspirere til å prøve ut nye samarbeidsmodeller og medlemsaktiviteter. Vi blir jo aldri for gammel til å prøve noe nytt :-)