Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

REGIONSAMLING PÅ REVSNES HOTELL DEN 12.10.2023

I dag har me ei fin samling for tillitsvalde på Revsnes Hotell på Byglandsfjord der me lærde bl.a. å lage artiklar frå samlingar. Etter lunsj var det fellessamling med kasser-gjengen der me hadde foredrag av Rune Ramsli som tala om både Pensjonistforbundet både sentralt, fylkesnivå og lokalt , innspel, viktige saker, verving og røynsler.

Gjengen på Byglandsfjord i dag på det digitale kurset i full sving.

Rune Ramsli i engasjerande innlegg!

Rune Ramsli i engasjerande innlegg!