Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionsamling i Arendal

4 styremedlemmer deltok på Regionsamling 18 oktober på Tyholmen i Arendal. På formiddagen delte vi oss. 2 deltok på kassererkurs og 2 på digital grunnopplæring. På Ettermiddagen var vi samlet og hørte på Pensjonistforbundets Rune Ramsli som er medlem av det nyopprettet organisasjonsutvalg. Nyttig samling der vi traff medlemmer av lokale styrer fra nabokommunene.

Vi parkerte på Fløyheia og tok Glassheisen ned til sentrum

Vi parkerte på Fløyheia og tok Glassheisen ned til sentrum

Lars Simonstad, Benn Olaf Tvedt og Gudrun Helga Myre nyter utsikten og opplever Arendal "fra oven"

Lars Simonstad, Benn Olaf Tvedt og Gudrun Helga Myre nyter utsikten og opplever Arendal "fra oven"

Rune Ramsli fra Pensjonistforbundet sentralt  innleder om Pensjonistforbundets organisasjonsoppbygging og om viktige sentrale tema

Rune Ramsli fra Pensjonistforbundet sentralt innleder om Pensjonistforbundets organisasjonsoppbygging og om viktige sentrale tema

Eva Nilsen, Gudrun Helga Myre og Lars Simonstad. Fylkesleder Ingrid W. Løwer sitter bak.

Eva Nilsen, Gudrun Helga Myre og Lars Simonstad. Fylkesleder Ingrid W. Løwer sitter bak.