Regionmøter høsten 2022

Lokalforeningene har nå gjennomført regionmøtene for 2022.

Lokalforeningene i Rogaland møtes fast en gang pr. år der de får anledning til å treffes for å utveksle erfaringer og dele nyttig informasjon med hverandre. På møtene deltar også fylkeslederen, regionkontakten og fylkessekretæren. I tillegg til erfaringsutveksling diskuterer vi også hvordan vi kan jobbe i fremtiden for å sikre at pensjonistene blir ivaretatt i samfunnet.

Møtene ble gjennomført i september/oktober, og det var stort engasjement blant deltakerne. Det jobbes iherdig ute i foreningene for å rekruttere nye medlemmer, og vi etterlyser større engasjement blant de yngre pensjonistene. Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på hvordan fremtiden blir - både når det gjelder økonomi og boforhold.

Vi takker alle de flotte tillitsvalgte i fylket for flotte dager, og ikke minst for den innsatsen de gjør for Pensjonistforbundet!