Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøter høsten 2022

Lokalforeningene har nå gjennomført regionmøtene for 2022.

Lokalforeningene i Rogaland møtes fast en gang pr. år der de får anledning til å treffes for å utveksle erfaringer og dele nyttig informasjon med hverandre. På møtene deltar også fylkeslederen, regionkontakten og fylkessekretæren. I tillegg til erfaringsutveksling diskuterer vi også hvordan vi kan jobbe i fremtiden for å sikre at pensjonistene blir ivaretatt i samfunnet.

Møtene ble gjennomført i september/oktober, og det var stort engasjement blant deltakerne. Det jobbes iherdig ute i foreningene for å rekruttere nye medlemmer, og vi etterlyser større engasjement blant de yngre pensjonistene. Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på hvordan fremtiden blir - både når det gjelder økonomi og boforhold.

Vi takker alle de flotte tillitsvalgte i fylket for flotte dager, og ikke minst for den innsatsen de gjør for Pensjonistforbundet!