Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte siste dag i mai

Nok en gang tok Organisasjonsutvalget turen til Ås, denne gang med den lokale Pensjonistforeningen som vertskap. I tillegg kom Vi over 60 Vestby, Vi over 60 Hølen/Såner. Vi over 60 Son kunne ikke delta og får en oppdatering på telefon med fylkessekretæren i etterkant. Anne-Grethe Eriksen fra Organisasjonsutvalget var også tilstede på møtet

Ås PF, her representert med fra venstre; Liv Skatter (styreleder), Unn Hegg (kasserer) og styremedlem Egil A. Ørbeck  
Foto: Sigrid

Ås PF, her representert med fra venstre; Liv Skatter (styreleder), Unn Hegg (kasserer) og styremedlem Egil A. Ørbeck Foto: Sigrid

Leder Sigmund Kristoffersen innledet møtet som vanlig, (med et par digresjoner), og hver enkelt presenterte seg selv. Kaffe og rundstykker ble servert og praten gikk livlig rundt bordet. Vi fikk god informasjon fra lokalforeningene og Akershus PF informerte om tidsplanen frem mot Landsmøtet i 2023.

I tillegg skal Pensjonistforbundet tirsdag 7. juni ha en markering på Eidsvoll Plass (foran Stortinget), hvor alle uføre- og alderspensjonister skal uttrykke sin misnøye med reguleringen av pensjoner.

ALLE er velkomne til å delta på dette!

Organisasjonsutvalget takker alle for et godt møte!