Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte på Sørum

Torsdag 5. mai fikk Organisasjonsutvalget møte Sørumsand PF, Pensjonistforeningen 1990, Fet PF og Frogner PF. Og for en gjeng!

Fra venstre Anne-Grethe Eriksen (Organisasjonsutvalget), Reidar N. Solheim, Snefrid Berget og Anny Lunde fra Fet PF

Fra venstre Anne-Grethe Eriksen (Organisasjonsutvalget), Reidar N. Solheim, Snefrid Berget og Anny Lunde fra Fet PF

 • Fra venstre Berit Daae og 
Berit Børke fra Frogner PF
 • Liv Kopperud og Solveig Tveit 
fra PF 1990, Bjørg Wiker og 
Berit Daae fra Frogner PF
 • Fra venstre Anny Lunde, Torfinn 
Mørkved og Alf Holen fra 
Sørumsand PF, John Arne Opsahl
(medlem i Organisasjonsutvalget)
 • Fra venstre Berit Daae og 
Berit Børke fra Frogner PF
 • Liv Kopperud og Solveig Tveit 
fra PF 1990, Bjørg Wiker og 
Berit Daae fra Frogner PF
 • Fra venstre Anny Lunde, Torfinn 
Mørkved og Alf Holen fra 
Sørumsand PF, John Arne Opsahl
(medlem i Organisasjonsutvalget)
 • Fra venstre Berit Daae og 
Berit Børke fra Frogner PF
 • Liv Kopperud og Solveig Tveit 
fra PF 1990, Bjørg Wiker og 
Berit Daae fra Frogner PF
 • Fra venstre Anny Lunde, Torfinn 
Mørkved og Alf Holen fra 
Sørumsand PF, John Arne Opsahl
(medlem i Organisasjonsutvalget)
 • Fra venstre Berit Daae og 
Berit Børke fra Frogner PF
 • Liv Kopperud og Solveig Tveit 
fra PF 1990, Bjørg Wiker og 
Berit Daae fra Frogner PF
 • Fra venstre Anny Lunde, Torfinn 
Mørkved og Alf Holen fra 
Sørumsand PF, John Arne Opsahl
(medlem i Organisasjonsutvalget)
 • Fra venstre Berit Daae og 
Berit Børke fra Frogner PF
 • Liv Kopperud og Solveig Tveit 
fra PF 1990, Bjørg Wiker og 
Berit Daae fra Frogner PF
 • Fra venstre Anny Lunde, Torfinn 
Mørkved og Alf Holen fra 
Sørumsand PF, John Arne Opsahl
(medlem i Organisasjonsutvalget)
 • Fra venstre Berit Daae og 
Berit Børke fra Frogner PF
 • Liv Kopperud og Solveig Tveit 
fra PF 1990, Bjørg Wiker og 
Berit Daae fra Frogner PF
 • Fra venstre Anny Lunde, Torfinn 
Mørkved og Alf Holen fra 
Sørumsand PF, John Arne Opsahl
(medlem i Organisasjonsutvalget)
 • Fra venstre Berit Daae og 
Berit Børke fra Frogner PF
 • Liv Kopperud og Solveig Tveit 
fra PF 1990, Bjørg Wiker og 
Berit Daae fra Frogner PF
 • Fra venstre Anny Lunde, Torfinn 
Mørkved og Alf Holen fra 
Sørumsand PF, John Arne Opsahl
(medlem i Organisasjonsutvalget)

Organisasjonsutvalget takker alle for et inspirerende møte hvor vi fikk god informasjon fra hver forening om virksomheten, aktiviteter og utfordringer. Når det gjelder aktiviteter må vi fremheve Frogner med sin "innendørsorientering" !! Og sprettert på ølboks! Primus motor Berit Børke har flere "selskapsleker" på lager, til inspirasjon for oss andre!

I tillegg må vi få takke Foreningshuset Lørenfallet og Trines Go`kaker v/Hilde Beate som hjalp oss med alt det praktiske.

Sigmund Kristoffersen, leder i Organisasjonsutvalget haster på vei til neste møte. Alle foto: Sigrid

Sigmund Kristoffersen, leder i Organisasjonsutvalget haster på vei til neste møte. Alle foto: Sigrid