Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte på Kløfta Velhus

Organisasjonsutvalget hadde tirsdag 20. april møte med Kløfta Seniorforening, Gardermoen PF, Gjerdrum PF, Nes PF og Nannestad PF. Sigmund Kristoffersen og Sigrid B. Karlsen møtte på vegne av Organisasjonsutvalget . Olav Kollberg, styreleder i Kløfta Seniorforening, var på plass og hadde lokale og servering klart for totalt 17 deltagere.

Olav Kollberg, leder i Kløfta Seniorforening til venstre foran.   Foto: Sigrid

Olav Kollberg, leder i Kløfta Seniorforening til venstre foran. Foto: Sigrid

Kløfta Seniorforening byttet nylig navn fra Kløfta Pensjonistforening til Kløfta Seniorforening. Et ledd i å prøve en ny tilnærming for rekruttering av nye medlemmer!

Kaffen lot vente på seg da sikringen på kjøkkenet gikk, men ved bytte av kontakt løste det seg og kaffen ble servert sammen med hjemmelagde snitter og god prat rundt bordet!

Sigmund orienterte om dagsorden og hver enkelt deltaker presenterte seg selv. Alle lokalforeningene presenterte sine aktiviteter, utfordringer og videre planer fremover. Sigmund orienterte om hva Akershus PF jobber med og hva som er fokus fremover i forhold til handlingsplan 2022. Med særlig vekt på blant annet landsmøtet som arrangeres i mai/juni 2023.

Organisasjonsutvalget takker for et godt gjennomført og konstruktivt møte med dere alle - og da en ekstra takk til Kløfta Seniorforening som stilte med lokaler, servering og en engasjert gjeng med Olav Kollberg i spissen som ryddet før og etter møtet .

Vi ser frem til samarbeidet videre!

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid