Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte på "Måsan" i Lillestrøm

Vårens første møte med lokalforeningene i Lillestrøm/omegn ble arrangert 11. april på "Måsan" i Lillestrøm. Hele organisasjonsutvalget var tilstede, og lokalforeningene var godt representert

Fra venstre; Fylkessekretær Sigrid B. Karlsen, Anne Grethe Eriksen - Kolbotn PF, John Arne Opsahl og styreleder Sigmund Kristoffersen. Foto: John Granly - john@eidsvold.no

Fra venstre; Fylkessekretær Sigrid B. Karlsen, Anne Grethe Eriksen - Kolbotn PF, John Arne Opsahl og styreleder Sigmund Kristoffersen. Foto: John Granly - john@eidsvold.no

Sigmund Kristoffersen innledet møtet med en kort orientering om organisasjonsutvalget og dagsorden for møtet. Alle deltakere presenterte seg selv og sin lokalforening, herunder status i foreningen, aktiviteter og utfordringer.

Styreleder informerte om forbundets aktiviteter etter handlingsplanen for 2022, herunder tidsfrister for saker som ønskes tatt opp fra foreningene på landsstyremøtet som arrangeres 28. mai til 1. juni 2023.

Fylkessekretæren skriver et utfyllende referat fra møtet som sendes lokalforeningene i etterkant av møtet.

Organisasjonsutvalget takker for et konstruktivt og interessant møte og ser frem til fortsatt godt samarbeid!