Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte i naturskjønne Ås

Vårt niende regionmøte ble avholdt på Ås Kulturhus. Lokalforeningene fra Drøbak/Frogn, Nesodden, Vestsiden og Oppegård PF var tilstede, sammen med leder Sigmund Kristoffersen og Anne-Grethe Eriksen fra Organisasjonsutvalget

Innbyggertorget, der det også er et Seniorsenter  Foto: Ås kommune

Innbyggertorget, der det også er et Seniorsenter Foto: Ås kommune

Vi startet som vanlig med en kort presentasjonsrunde før vi fikk kaffe og rundstykker. Praten gikk lett over bordet, det var tydelig at disse lokalforeningene ønsker å samarbeide og gi hverandre råd og tips. Også hos disse lokalforeningene har noen problemer med å skaffe passende lokaler til sine møter.

Samlet sett var det nok et interessant og givende møte for Organisasjonsutvalget, og vi takker alle sammen for et konstruktivt og humørfylt møte!

Takk til Liv Skatter i Ås PF som ordnet lokale og servering!

Vi ser frem til å se dere igjen!

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid