Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte i Lyngdal.

De vestlige foreningene i Pensjonistforbundet var samlet i Lyngdal 19.10. Oppdatering av datakunnskapen var tema for samlingen.

Representantene fra vår forening. Bak: Melvin Hjorth og Vera Romstad, Foren: Anne Lise Syrdal og Sondre Kåfjord.

Representantene fra vår forening. Bak: Melvin Hjorth og Vera Romstad, Foren: Anne Lise Syrdal og Sondre Kåfjord.

Ca. 15 medlemmer fra de 6 vestligste foreningene i Fylket var samlet på Rosfjord Hotell 19.10.

I tillegg til datakurs ble det utvekslet erfaringer mellom foreningene,