Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionale møter i Buskerud

Stor oppslutning fra lokalforeningene på møtene; mer enn 100 tillitsvalgte møtte på de regionale samlingene

Bildet viser deltagere fra møtet som ble avholdt på Folkvang i Geithus

Bildet viser deltagere fra møtet som ble avholdt på Folkvang i Geithus

Pensjonistforbundet Buskerud har i løpet av September arrangert regionale møter for tillitsvalgte i våre lokalforeninger. Det var stor deltagelse, men totalt 115 tillitsvalgte som møtte på møtene. Det ble arrangert 6 møter på følgende steder Gol, Lier, Hønefoss, Geithus, Lampeland og Slemmestad. Programmet omfattet en oppdatering fra Fylket samt fra hver lokalforening. Det ble en interessant diskusjon om felles muligheter og utfordringer som de tillitsvalgte hadde. Det var tydelige tilbakemeldinger på utfordringene med å skaffe tillitsvalgte til å påta seg verv. Det ble også en diskusjon på temaer som kunne sendes inn som forslag til Landsmøtet i 2023. Av våre 34 lokalforeninger i vår region var det kun 3 foreninger som ikke var representert på møtene. Dette er vi veldig fornøyd med. Det ble også tid til å vise fram sangbøkene som nå er ferdig til utsendelse. Hver lokalforening får 10 bøker og i tillegg 20 bøker hvis man har et seniorsenter eller frivilligsentral som dere ønsker å gi bøkene til Da må vi i Pensjonistforbundet Buskerud få beskjed om hvem dette er og vi tar gjerne i mot bilder/en tekst fra dere om når og hvor bøkene ble overlevert. Vi takker alle som deltok på møtene og håper at det var til felles nytte.

  • Lampeland
  • Lampeland
  • Lampeland
  • Lampeland
  • Lampeland
  • Lampeland
  • Lampeland