Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat Styremøte 15.2.22

Forberedelser til årsmøte og årsplan

Styremøte i Grue pensjonistforening tirsdag 15.2.22 på Ny vekst og kompetanse, Kirkenær

  1. Årsmøtet 22.2.22

Dokumenter til årsmøtet som skal være tilgjengelig:

Årsberetning: Denne er ferdig, noen nye punkter gjennomgått, OK. Knut sørger for kopiering ved hjelp av banken.

Regnskap: ferdig revidert og vedlagt revisjonsrapport.

Aktivitetsplan: Noe usikkerhet ennå om framtida, men det er satt opp en foreløpig plan og gjort avtaler for våreprogrammet. Møte i mai på Svullrya. Vi ber om bistand fra sanitetsforeningen når det gjelder servering. Vi ber om innspill fra medlemmene om aktiviteter til høsten på årsmøtet.

Budsjett: Kassereren har vedlagt en begrunnelse for at man foreløpig ikke har tilstrekkelig grunnlag for å lage et budsjett. En henviser til foreløpig usikkerhet om smittesituasjonen og tiltak, samt frammøtet på hyggekvelder mv. Styret ber om fullmakt til å lage et budsjett når sikker normal virksomhet kan gjennomføres.

Valg: Det er avklart hvilke tillitsvalgte som er på valg. Disse har sagt seg villig til gjenvalg. Knut har konferert med og avklart dette med valgkomiteen.

Innkomne forslag: Det har ikke kommet noen forslag til årsmøtet innen fristen den 15.2.

Innkalling til årsmøtet er sendt ut på SMS til alle 256 medlemmer. Innkalling/påminnelse i Glåmdalen 9.2.22 side 24 (to spalter), samt Solungavisa. Innkalling på Websiden til Pensjonistforbundet, og vår Facebook-side. Påminnelse vil legges ut på Facebook når møtet nærmer seg.

Styrets forslag til møteleder på årsmøtet: Øystein Opås

Styrets forslag til sekretær på årsmøtet: Tron Sundt

To til å underskrive protokollen velges blant de frammøtte.

  1. Hyggesamvær etter årsmøtet

Underholdning ved «To Støller» (Nils Oscar Ottersen og Øyvind Henriksen)

Musikk: Tommy Michalsen (dansing er nå tillatt)

Kjøkkenpersonale Inger Sankerud og Else Marie Holtermoen. Kaffe med kaker fra «Ny vekst»

Kringle og Gulrotkake, vi dekker runde bord. Frammøte pynting kl. 1615

Lotteri med 10 gevinster (Solveig). Blomster Knut – Anne henter.

  1. Hyggetreff 29.3.22

Radiolegen Kjetil Høye – foredrag med prosjektor (Tron), Bingo, Musikk: Egil Øiseth

  1. Aktivitetsplan

Vi ber om innspill fra medlemmene når det gjelder program på hyggetreffene. Birger Godtås ble nevnt som aktuell. I mai skal vi ha hyggetreff på «Skogen» som vanlig: Eldrehuset på Svullrya.

Vi ber som sist om kjøkken/serveringsbistand fra Sanitetsforeningen. Knut forhører seg med kontakter når det gjelder underholdning som bør være «lokal»? Hvis smittesituasjoen og samfunnslivet for øvrig ser ut til å ha normalisert seg, kan vi jobbe mer detaljert med aktivitetsplan på styremøtet i mars.

  1. Innkomne skriv
  2. Beate Johansen trimaktiviteter referert
  3. Grue kommune 19.3. «Åpen dag» - planleggingsmøte 16.2.22
  4. Innbydelse fra Savalen hotell juni 22, Buss settes opp. Arrangementer/aktiviteter som tidligere. Dette skrivet refereres på møtet 22.2.
  5. Nytt advokatfirma i Kongsvinger vil gjerne komme på møte å informere om arv, bevisstgjøring m.v. Foreløpig ikke aktuelt siden det ikke er så lenge siden dette stod på programmet med en «lokalkjent» advokat.
  6. NPF´s vervekampanje forlenget til 31.3.22. Eske med rekvisita/artikler er bestilt. Vi prøver en stand på Gruetorget 25.3.

Møtet hevet kl. 1450.

Tron Sundt, sekretær.