Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra styremøte 23.1.24

Forberedelser til årsmøtet m.m.

Styremøte i Grue Pensjonistforening 23.1.24 kl. 1330 «Grue Service»

Tilstede: Leder Knut Lilleåsen, nestleder Bjørn Seigerud, sekretær Tron Sundt, styremedlemmene Solveig Høgbrenna, Else-Marie Holtmoen og Grethe Bekk. Forfall: kasserer Jan Korsmo, vara mann Bjørn Nordbye

1. Hyggetreffet tirsdag 30.1.24

Program:

Allsang «medlems-info» m.v. v/leder Knut

Ordførerens halvtime: Rune Grenberg

Hørsel- høreapparat og hjelpemidler fra NAV v/ Vidar Tuer HLF Solør

Bevertning og loddsalg

Dansemusikk: «Grandes»

Loddtrekning.

Styremedlemmer møter kl. 16 for rydding og pynting

To blomstergaver til foredragsholdere (Knut)

Antatt antall kuverter: 85, dessuten 3 marsipankaker ig 1 kringle oppskjært. – Knut har bestilt.

Annonsering: Knut har ordnet Solørradioen+Søløravisa Tron: Facebook og SMS-påminnelse.

Gevinster er innkjøpt. Solveig kjøper kaffe.

2. Forberedelser Årsmøtet 27. februar

Frist for innkalling: 3uker dvs senest 6.2.24 – Tron Sender ut innkalling til alle medlemmer pr. SMS. Forhåndsomtale på Facebook.

Tron varsler valgkomiteens medlemmer umiddelbart. Frist for innkomne forslag 20.2.24 (styremøte). Det ble ble utvekslet synspunkter om hvem som er på valg, og hvorvidt noen av disse ønsker gjenvalg. Konklusjon: Dette avklares av hver enkelt som er aktuell for evt. gjenvalg med valgkomiteens medlemmer. Dette er er: Knut Skaraberget (ikke på valg ) Øystein Opås (ikke på valg), og Rune Nilsen. Komiteen varsles via SMS. Alle medlemmer kan gi tips/forslag om kandidater til komiteens medlemmer.

3. Eventuelt

a. Bjørn informerte om turplaner: 27 påmeldte til Oslo Tattoo i april. Annen planlegging er: 3 dagerstur til Røros, et Sverigealternativ (ikke Åland) og Tur til Toten/Kapp «Urbane Totninger»

b. Forslag om å droppe eventuet foredrag eller underholdningsinnslag etter selve årsmøtet, for å få bedre tid til dans. Foreløpig ikke endelig vedtak.

c. Tron infomerte om at han er innvalgt i kommunens «Eldreråd» som representant for Pensjonistforeningen. Han har akseptert dette, slik at foreningen ikke skulle miste sin representant. Knut Lillåsen er valgt som varamenn, og Bjørn Seigerud har fratrådt. Det nye rådet skal konstitueres neste uke.

4. Innkomne skriv

a. Kunngjøring om aktivitetsdager på Savalen i juni, motatt, Tron legger ut omtale på Facebooksiden.

b. Anmodning og årsmøterapport til fylkesforeningen innen 1.3.24 – Tron tar ansvar for denne snarest etter årsmøtet.

c. Varsel om søknad om momskompensasjon: må sendes innen 15.3.24.

Møtet avsluttet kl. 1445

Tron Sundt, sekretær.