Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra oktober medlemsmøte den 19.

Dagens tema var Covid 19.

Seniorrådgiver og lege Hans Petter Torvik holdt et foredrag om Covid 19 og andre pandemier. Geirmund orienterte om trimmen og oppfordret oss til å delta. Han orienterte om bruk av PF sentralt sin hjemmeside. Her kan vi lese om alt som PF sentralt jobber med. Vi ble også oppfordret til å klikke inn på den lokale hjemmesiden til Sandnes Lokallag.

Jan Salve orienterte om Datastuen og kursene som blir holdt.

Som alltid gikk praten livlig rundt bordene mens vi nøt Torills smakfulle kringle til kaffen.