Referat fra oktober medlemsmøte den 19.

Dagens tema var Covid 19.

Seniorrådgiver og lege Hans Petter Torvik holdt et foredrag om Covid 19 og andre pandemier. Geirmund orienterte om trimmen og oppfordret oss til å delta. Han orienterte om bruk av PF sentralt sin hjemmeside. Her kan vi lese om alt som PF sentralt jobber med. Vi ble også oppfordret til å klikke inn på den lokale hjemmesiden til Sandnes Lokallag.

Jan Salve orienterte om Datastuen og kursene som blir holdt.

Som alltid gikk praten livlig rundt bordene mens vi nøt Torills smakfulle kringle til kaffen.