Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra medlemsmøte på Seniorhuset i Namsos 23.11.22

Kl. 17.00

Musikk: Fra v. Eva Bertnes og Bjørnar Aasbø fra Nord - Statland.

Musikk: Fra v. Eva Bertnes og Bjørnar Aasbø fra Nord - Statland.

Oppmøte: Ca. 55 pensjonister fra Namsos.

Teama: Det å flytte til Norge fra mellom - Europa tidlig på 1970 - tallet ved May- Britt Salkowitsch.

 • Musikk og allsang ble det ved Eva Bertnes og Bjørnar Aasbø fra Nord - Statland.
 • Jarl Andreasen holdt en appell om det nært forestående 100 årsjubileum for gamle Namsbrua i desember måned. Spillum Idrettslag er arrangører. Andreasen informerte om at det enda er ledige plasser til jubileumsmiddagen på Coop Spillum i mellomjula. - Påmelding: Først til mølla.
 • Nils Trana hadde et kort innlegg om datateknologi, hvor en kan henvende seg i Namsos for å få hjelpemidler til å bo lengre hjemme. Tenk mer frihet, trygghet , sikkerhet, tilrettelegging kombinert med omsorg i hjemmet. Kontakt:
 • Innbyggertorget: Biblioteket i Namsos og Brukerkontoret på Namsos Samfunnshus for info. om brukerutstyr.
 • Rekvirering, forslag og utprøving av utstyr: Fastleger, Fysioterapeuter og Ergoterapeuter i Namsos kommune.
 • Kontaktpersoner for brukerutstyr/utlevering og reparasjoner - offentlig (Namsos, Bangsund, Jøa, Namdalseid, Nord - Statland og Lund) : Trond Klausen, Adresse: Helsehuset i Namsos og Namsos Brukerkontor, NAV og Hjemmesykepleien i Namsos.
 • Privat: Namsos Bandasje v/August Solum selger og vet mye om forskjellige hjelpemidler i hjemmet.
 • Kontakt person Namsos Kommune: Gjermund Rye for Frivilligheten.
 • Info. på mobil - Namsos Kommune: 74217100.
 • Det meste av utstyret er gratis for brukere i Namsos Kommune.
 • Som vanlig var det kaffe og servering, samt utlodding og trekking v/ Bjørn Kvatningen

Neste: Julemøte på Seniorhuset i Namsos, 14.desember 2022, kl.17.00

Arrangør for nok et vellykket og hyggelig medlemsmøte på Seniorhuset : Namsos Pensjonistforening v/Leder Gerd Nordmeland.

Ref. NT