Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra medlemsmøte på Maritz Kafe. 11.10.2023 klokka 1700.

Gerd Misfjord åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen og var glad for at så mange hadde møtt fram. 56 personer hadde kommet. Hun var glad for å ønske Alvhild Vike tilbake ved pianoet. Det blir mye lettere å synge når det er musikk til.

Alvhild Vike tilbake ved pianoet.

Alvhild Vike tilbake ved pianoet.

Programmet for dette medlemsmøtet var sang og quiz. I tillegg skulle det bli servert varm mat.

Gerd Misfjord fortalte om tilbud som er for pensjonistene i Vestnes nå. Både hva som har vært av tilstelninger, og det som vil komme fremover. Det er viktig at det er arrangement som alle pensjonister kan gå på, og som er interessante. Blant annet er det arrangement på Myra, i regi av Seniorakademiet, der det er flinke foredragsholdere som alle har mye å gi. Samarbeidet mellom pensjonistlagene i Vestnes kommune har etter hvert blitt stadig bedre, og dette gjør at de større arrangementene kan fordeles på hvert enkelt pensjonistlag i kommunen.

Det ble utdelt ark der det var mange kjente og kjære sanger på. Den første sangen som ble sunget var Pensjonistsangen. Alvhild Vike spilte til og det var veldig bra sangdeltakelse og engasjement fra alle fremmøtte. Etterpå ble sangene - Piken i dalen og Mari du bedåre sunget. God deltakelse og god stemning her også.

Ansgar Misund leste diktet «Gjenglemt» av Mary Vorren som ord for dagen. Et flott dikt med et godt innhold som tok opp et aktuelt emne som angår oss alle. Både ung som gammel.

Gerd Misfjord orienterte om organiseringa av alle pensjonistlagene i landet og deres tilbud om samordning i hvert fylke. Det er ikke samme opplegg i de forskjellige fylkene. I Møre og Romsdal har det vært en egen sekretær som er lønnet av alle pensjonistlagene i Møre og Romsdal fylke. Nå blir alle sekretærene i fylkene ansatt i Pensjonistforbundet. I tillegg nevnte hun flere tilbud i Vestnes kommune til også pensjonister som vil komme i tida fremover.

På landsbasis er det i dag 750 lokallag. Kontingenten er nå kr. 550,- som blir krevd inn fra sentralt hold. Det arbeides for at pensjonistlagene skal få forhandlingsrett overfor regjeringa. I dag er det Stortinget som fastsetter hvor mye pensjonistene skal få i pensjon. 

Neste var Quiz. Det ble delt inn i lag på fire eller fem. Alle lag fikk utlevert et ark med 20 spørsmål. Det var oppgave fra fjellområder, blomster, oljeområder m.v. Alle var ivrige på å løse disse 20 spørsmålene.

Etterpå spurte Gerd Misfjord om svar på de enkelte spørsmålene fra hver av lagene. Det var tydelig stor glede fra lagene når det viste seg at de hadde svart riktig. En morsom og underholdende spørrekonkurranse.

Mat stod på programmet. Det ble servert ei god fiskesuppe med brød til. Dessert var karamellpudding som er mange sin favoritt til dessert.

Straks etter maten ble det åresalg. Dette gikk unna, og årene ble solgt på kort tid. Trekkinga var ved Ansgar Misund som foran hver trekning fortalte hva som var gevinsten. Dette var ei god trekking for noen, men ikke alle vant. En av deltakerne på dette medlemsmøtet vant 3 gevinster. Dette var topp for vedkommende, men det var noen som ikke vant noe.

Til slutt ble sangene - I natt jag drømde og De nære ting - sunget til flott pianospill fra Alvhild Vike. Alle sang nesten samstemt.

Gerd Misfjord avsluttet med å takke for godt fremmøte og ønsket alle vel hjem.

 Møtet slutt 1930.

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær