Referat fra medlemsmøte 29.09.22

Seniorhuset kl. 17.00

Per Solbakk og Johan Kolberg spilte og sang.

  • Leder ønsket velkommen og ga ordet til Eva Fiskum som kom med en appell angående Sykepleierstudenter.
  • Per og Johan appellerte til publikum og de valgte sanger.
  • Gunnar Hojem leste og fortalte om en tidligere Jøabygg,
  • Vi serverte nydelig bløtkake og julebrød. Salg av årer og trekking.
  • Per og Johan tok "Sangen til bygda", etter at leder i Namsos Pensjonistforening takket for en svært hyggelig kveld.
  • 49 tilstede med styret.

Ref. Gerd Nordmeland