Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra medlemsmøte 29.09.22

Seniorhuset kl. 17.00

Per Solbakk og Johan Kolberg spilte og sang.

  • Leder ønsket velkommen og ga ordet til Eva Fiskum som kom med en appell angående Sykepleierstudenter.
  • Per og Johan appellerte til publikum og de valgte sanger.
  • Gunnar Hojem leste og fortalte om en tidligere Jøabygg,
  • Vi serverte nydelig bløtkake og julebrød. Salg av årer og trekking.
  • Per og Johan tok "Sangen til bygda", etter at leder i Namsos Pensjonistforening takket for en svært hyggelig kveld.
  • 49 tilstede med styret.

Ref. Gerd Nordmeland