Referat fra medlemsmøte 27.10.2021

Referat

Oddbjørn Øien

Oddbjørn Øien

MEDLEMSMØTEREFERAT 2 for Tynset Pensjonistforening.

Møtet ble avholdt på Tynset Frivilligsentral 27.10.2021 kl. 11,00 og det møtte 44 medlemmer.

1.     Velkomst ved Jan Inge.

2.     Allsang med Gudrun Bakken, vi sang denne gangen : Høstvise

3.     Organisasjonssaker/Ledermøter

a.     Norsk Pensjonistforbund

b.     Hedmark Pensjonistforbund

     Jan Inge refererte fra ledermøte på Hamar 12. – 13. oktober. Pensjonistforbundet støtter             pensjonistene krav om lønn/pensjon, om krav til mere penger til kommunene, krav on tannhelsetjeneste, digitalisering m.m.m. Møtet på Hamar var et tradisjonelt møte med stort sett enveissnakk. Dette ble kritisert av en av medlemmene. Hun ville ha mere av meningsutvekslinger på lederplan i foreningene. Vervekampanjer med ringelister ble omtalt. Det er i dag 1 million pensjonister i Norge, men kun ca. 25000 er medlemmer av pensjonistforbundet. Dobling av medlemstallene vil forsterke våre krav. Et innslag med Kjetil Høye som ble kalt HVORDAN LEVE LENGE, ble humoristisk omtalt. Høye sa bl.a. at : det er billigst for staten om pensjonistene dør ved pensjonsalder. Alvdal Pensjonistforening feirer 40 år.  Fellesmøte med alvdølene kan bli i 2022.             

4.      VELFERDSTENOLOGI i Tynset kommune, 11.10 – 11.40.

Helse- og omsorgssjef Marit Motrøen og prosjektleder Tone Finstad Rønning

Hjemmetjenestens digitaliseringsprosjekt

Marit Motrøen takket for innbydelsen. Hun er nylig ansatt i sin stilling, og snakket om bratt læringskurve. Vil komme tilbake og snakke om helse og omsorg en annen gang.

Tone Finstad Rønning tok for seg velferdsteknologi. Teknologi medfører forandringer både for brukere og pårørende. De elde vil helst være hjemme så lenge som mulig. Det kan være mulig v.h.a. teknologi.

Mennesker – helseproblemer – helsehjelp. Hun snakket seg varm om denne «linjen». De ansatte må jobbe smartere. Hun kom også inn på støtteordninger for studenter. Hun snakket også om ensomhet : ensomhet løses ikke ved helsehjelp. Nevnte i denne sammenhengen NYBY, DAGSENTER, MØTEPLASSER, mm. Overvåking med kameraer på rommene, elektronisk medisindispenser og KOMP ble omtalt. Dette er et nettbrett med en knapp og er veldig enkelt å bruke.

5.     TYNSET SJUKEHUS i dag og i framtida, 11.45 -12.15.

Sjukehusdirektør Oddbjørn Øien

Dagens status, og planer/tanker om framtida med eller uten nytt sjukehus i Moelv. 

Han tok for seg Tynset Sjukehus i dag og i framtiden. Tynset som akuttsjukehus.  «Sykehuset er en gave vi må forvalte». 

Helseminister Høie uttrykker at i sykehusproblematikken må det tas geografiske hensyn. Men – stukturen står fast til 2035.  

Det framtidige målbildet: Sykehuset Innlandet skal utvikle helsetjeneste gjennom å prioritere : desentraliserte spesialisttjenester, prehospitale tjenester, samhandling med primærtjenesten, et spesialtilbud med høy kompetanse, Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.

Videre utredning: Mjøsykehus lokaliseres, akuttsykehus på Lillehammer, Elektivt sykehus på Elverum, akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold.

Tynset skal ha samme faglige innhold som i dag:

-         Økt opptaksområde ?

-         Bildediagnostikk

-         Indremedisin, akutt og planlagt

-         Kirurgi, akutt og planlagt

-         Ortopedi, akutt og planlagt.

-         Jordmorstyrt fødestue

-         Dagbehandlig,

-         DPS, døgn, dag, poliklinikk og ambulant.

-         BUP poliklinikk.

6.     PENSJONISTFORBUNDETS HJEMMESIDE, 12.20 – 12.40

IT-kontakt Kjell Arne Hugubakken

Hvordan bruke hjemmesiden? Veiledning og praktiske råd.  

Kjell Arne presenterte hjemmesiden til Norsk Pensjonistforbund, var så vidt innom hjemmesiden til Hedmark Pensjonistforbund og tok for seg hjemmeside til Tynset Pensjonistforening.  Han snakket om uttrykket kommende arrangementer og nyheter fra lokalforeningen, og om hvordan medlemmene kommer seg inn på denne siden. Hjemmesiden vil etter hvert også bli brukt til å vise et kortfattet referat fra forrige møte, for de som evt. ikke var på dette møtet.

8       Kaffe.

Serveringkomiteen serverte som vanlig kaffe med fristende brødskiver med enda mer fristende pålegg.

9.     Åresalg og trekning v/Erik.

10. Allsang med Gudrun på piano.    Møtet ble avsluttet med sangen Vandringsvise. Mange av medlemmene trengte ikke sangboka, da de kunne alle versene utenat.

Kjell Arne Hugubakken

          Sekretær