Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra medlemsmøte 15.9.

Brannsikkerhet i hjemmet.

Kenneth Vik

Kenneth Vik

Det var godt oppmøte. Bordene var dekket til 64 personer, det ble dekket ekstra på noen av bordendene. Kenneth Vik fra Rogaland Brann og redning avd Sandnes holdt et informativt foredrag om brannsikkerhet i hjemmet. Når vi ringer 110 er det viktig å oppgi hvilken kommune adressen som oppgis ligger i. Han la stor vekt på å ha varsling som fungerer. Gjerne seriekoblet i store eneboliger og leilighet komplekser. Han anbefalte komfyrvakt. I alle nye hus er det nå påbudt. Komfyrvakt er ikke bare for oss eldre lenger. Det ble stilt mange gode spørsmål fra tilhørerne.

Praten gikk godt rundt bordene i kaffepausen, som vanlig hadde Torill levert deilig hjemmebakst.

Etter pausen viste Oddmund oss et eksempel på framtidsfullmakt. Han anbefalte oss alle til å anskaffe oss det. Rådgivnings gruppen i lokallaget er klar til å hjelpe.

Neste medlemsmøte er 20.10. Temaet er Pårørende rollen. Anita Vatland er foredragsholder.