Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra Åpent Pensjonistmøte

Forlengelse av årsmøte 2022

Nytt styre  fra venstre: Roar Granlund (styremedlem), Magne Tuxen (styreleder), Gunnar Svendsen (styremedlem), Berit Hernes-Jacobsen (nestleder), Lill Marian Ray Caplan ( sekretær), Anne Lise Bryde (styremedlem), Oddrun Paulsen (kasserer). Øivind Brevik og Bente Skaug (begge vararepresentanter) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Nytt styre fra venstre: Roar Granlund (styremedlem), Magne Tuxen (styreleder), Gunnar Svendsen (styremedlem), Berit Hernes-Jacobsen (nestleder), Lill Marian Ray Caplan ( sekretær), Anne Lise Bryde (styremedlem), Oddrun Paulsen (kasserer). Øivind Brevik og Bente Skaug (begge vararepresentanter) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

NØTTERØY PENSJONISTFORENING

Åpent Pensjonistmøte 17/2-2022

Åpent Pensjonistmøte ble avholdt 17/2-2022, i forlengelsen av årsmøtet, i arbeidskirken i Teie kirke med 65 medlemmer til stede.

Ordføreren i Færder, Jon Sannes Andersen, var invitert til holde et innlegg om ulike saker som kommunen var engasjert i.

Han startet med å understreke at kommuneøkonomien i Færder er meget god. Fastlandsforbindelsen ble et naturlig tema, som brakte engasjerte innlegg fra forsamlingen. Selv om bruforbindelsen Ramberg-Smørberg ser ut til å bli løsningen, kom det mange velfunderte argumenter imot fra salen. Deltakerne mente det fortsatt var en rekke ubesvarte spørsmål i forbindelse med denne saken.

Omsorgsboliger er et viktig tema for denne aldersgruppen og ordføreren kunne fortelle at det er flere prosjekter for bygging rundt på øyene. Utbyggere bestemmer mye, men kommunen påvirker retningen. Slik bebyggelse er avhengig av nærhet til servicefunksjoner og kommunikasjon.

Det er mangel på leiligheter i Færder.

Det er 8 ledige sykehjemsplasser i Færder pr. dato. Disse står tomme i påvente av innmeldte behov.

Det er fortsatt dårlig med tverrforbindelser, spesielt på Nøtterøy. "Bestillingsordning" med matebusser kan være et godt alternativ for å få til en bedring. Dessuten bør institusjoner ikke bygges i "ødemarka".

Eldrerådet har diskutert "bussaken" i flere år. Saken ligger på kommunedirektørens bord.

Ulovlighetssakene, med bla. bygging i strandsonen rundt i kommunen, er oppe i mer enn 700, mens ca. 400 ligger i den aktive bunken. Sakskomplekset føles nesten uoverkommelig, ifølge ordføreren.

Boplikten utredes i ulike fasonger på Nøtterøy. Hjemseng Brygge er et område der man ønsker innføring av boplikt. Fra tidligere er det boplikt på Tjøme, Hvasser og Brøtsø. Det er etablert egne stillinger i kommunen for å følge opp boplikten.

Foreningens nye styre:

Foreningens nye styre:

Leder Magne Tuxen

Nestleder Berit Hernes- Jacobsen

Sekretær Lill Marian Ray Caplan

Kasserer Oddrun Paulsen

Styremedlem Gunnar Svendsen

Styremedlem Roar Granlund

Styremedlem Anne Lise Bryde

Vara Bente Skaug

Vara Øyvind Brevik

Revisor Astrid Thoresen

Vara Randi Sundby

Valgkomite Velges av styret

Det ble servert smørbrød, kaffe og kake og vi rakk en runde med åresalg med fine premier.

SWK/